Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Pondělí 15.4.
Anastázie
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
  Odpadkový koš
 > Odpadkový koš
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
Připomenutí uživatelům Totemu.cz
Autor: Peslov (Občasný) - publikováno 7.4.2021 (19:08:39)
Tak prosím pěkně -dovoluji si připomenout, co každý uživatel Totemu.cz odsouhlasil při své registraci.

Musím říci, že obdobu mluvy, kterou tu vidím u některých uživatelů, jsem nezaznamenal v tom nejhrubším severomoravském havířském prostředí, do kterého jsem měl možnost studijně nahlédnout (sám jsem zde na Totemu.cz již byl opakovaně napaden, takže věřím, že agrese přinejmenším jednoho zdejšího respondenta (uživatele) je nevyprovokovanou, a vychází patrně přímo z jeho nečisté, nekřesťanské duše).

Co způsobuje vulgarita v diskuzi? Především ji posouvá do toho druhu komunikačně energetické vrstvy, ze které jen stěží mohou vyjít hodnotné výstupy, co se týče konstruktivnosti a kladného posunu věci.

Demokracie (kteroužto považuji za nezbytnou podstavu čehokoliv hodnotného dalšího v současném našem světě) je založena na diskuzi, a jsem tedy bytostně dalek tomu odebírat někomu dlouhodoběji jeho hlas; myslím si ale, že v takových případech, jako je tento, by bylo možno (ne-li přímo žádoucí) udělat výjimku (výjimky).Další záležitostí jsou zdejší vzájemné dehonestace uživatelů. Nechci se zaplétal do geneze jejich vývoje v čase, v mé kompetenci je ale upozorňovat v takových případech, že její původce může být právně postižen, například, dle § 81 a § 82 NOZ.

Přináším úryvek:

(1) Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od
neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.
Náhrada nemajetkové újmy je obsažena v oddílu III části čtvrté – § 2951 odst. 2 NOZ:
Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být
poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění
způsobené újmy.
Zůstává zachováno, že primární je morální satisfakce a není-li to dostatečné, nastupuje
zadostiučinění v penězích. NOZ výslovně nerozlišuje dvě formy přiměřeného zadostiučinění.
Je také jako doposud možné domáhat se obou forem zadostiučinění.

NOZ výslovně zahrnuje duševní útrapy mezi majetkovou újmu v § 2956:
Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném
ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škod u i nemajetkovou újmu, kterou tím
způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.

A dále ještě:

Ochranu některých dílčích osobnostních práv NOZ konkretizuje:
Právo na jméno §§ 77-79 NOZ
- právo užívat své jméno, právo na ochranu svého jména § 77
- zdržovací a odstraňovací žaloba § 78
- rozšíření ochrany pro osobu, která není schopna se bránit osobně pro nepřítomnost,
nezvěstnost, nesvéprávnost, aktivní legitimace pro taxativně vymezený okruh osob, za
předpokladu, že dotčená osoba nedala výslovně najevo, že si to nepřeje
- v případě zásahu do příjmení a je-li důležitý zájem na ochraně rodiny, domáhat se ochrany
může samostatně manžel nebo jiná osoba blízká
- nově poskytována ochrana pseudonymu, předpokladem je přijetí, vejde-li ve známost,
požívá stejné ochrany jako jméno
Právo na podobu §§ 84-85, 87-90 NOZ
- základní zásada je autonomie vůle, zachytit a rozšiřovat podobu člověka jen s jeho
souhlasem
- zákaz neoprávněného zobrazení a šíření podobizny člověka
- právo na podobiznu chráněno i mimo soukromou sféru.


Tolik tedy k tomuto. Jelikož vážně vedená veřejná diskuze je zde již téměř nemožná, můžete mi k této věci opět psát na e-mail petricek.slovacek@gmail.com.

Přeji hezký večer, Petr S.Poznámky k tomuto příspěvku
PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 7.4.2021 > Navíc Péťo, rukopis těch tvých blbých šipeček je podezřelý. lampionku magdičkovej
Ty jseš NWO - tady je to vidět
<reagovat 
PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 7.4.2021 >
Černoprdelníku, začíná mi tě být až líto.
Doktorský titul, katolický gymnázium, politologická fakulta a pak tě sejmou šipky a tvoje neschopná haksna, která vždycky vysere tu stejnou ...šipku

Takže imgur jo? Tzn. velká piča, animace srací dámy, mengele a mainstreamový debílek, magdička a sexuální obtěžování.
Tak zaber v tý inkvizici a v mravokárnosti<reagovat 
Čtenář - 8.4.2021 > Tohle tu autoři tvrdí už dávno, ale to musí činit admin, a ten je jen maže a sráče podporuje, takže tyhle kecy jsou na hovno!
<reagovat 
PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 7.4.2021 >

" Mám v izraelském národě -a nejen v Izraeli, ale po celém světě-spoustu přátel. Pociťuji tedy povinnost i jistou kompetenci hájit je proti útokům všeho druhu. Je ale pravdou, že síla židovského živlu po druhé světové válce opět roste, a že tedy zvládají účinně brát svou ochranu do svých rukou, prakticky kdekoliv ve světě."
Debílku, ty šipky tě prozrazují.
Děláš další hon a další žalobu za duševní útrapy židů a katolíků?
A co duševní útrapy čarodějnice pod tvou konkrétní magda šikanou. To je jako nic? Já táhnu z multidimenzionální války, normálně chci o tom jenom podat svědectví a terorizuje mně malej k smrti vyděšenej žiďák?
Jak je možný ty zmetku, že zrovna ty židy všichni tak nesnášej?
Myslíš si, že když mě obžaluješ podruhý kvůli tomu, že se mně bojíš jak malej smrad, že jako zmizí tohle vaše kryptožiďácký temný prokletí?

Jak jsi temná sračka, tak jsi temná sračka, žid nežid.
Temný jsou ti, jejichž potenciál v nekonečnu věčnosti a bytí již nikdy nebude stačit na prokousání se svou karmou a integrovaným návratem ke stvořiteli.
Nehraj si na člověka ty demente a už vůbec ne na žida, jestli ti zrovna o ně tak jde.
Ale jestli ti jde o rozpoutávání antisemitismu, tak bravo odvádíš skvělou práci.
O co se tady pořád pokoušíš.

Slušná diskuze tu není možná?
Ne, spíš se mě bojíš jak malej smrad, který to jako mainstreamový debílek krytý anonymitou neuhrál.

<reagovat 
 Peslov (Občasný) - 8.4.2021 > PřilítliMimozemšťani> Tak prosím pěkně - za a)já se Vás nebojím, já mám jen užitečnější náplň pro využití svého času, než planou diskuzi s Vámi
b)nevím, že my dva bychom si "potykali"
<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 8.4.2021 > Peslov> ona prostě nemůže vykat sama sobě, blbe! ty jsi tu první den, žže nevíš že obecně se na litwebech tyká?
Bohuňo, ty jsi zaprcaná děvka a smrdí ti koule! Tečka!
Doporučil 
<reagovat 
 čtenář PřilítliMimozemšťani - 8.4.2021 > Peslov> 


Kdyžs mě terorizoval a nazýval mě Magdou, taks mi tykal šmejde.
Ty debilní šipečky tě prozradily, že jsi to ty, ten anonymní útočník, co mne terorizoval.

<reagovat 
 čtenář PřilítliMimozemšťani - 8.4.2021 > Peslov> 

A tím, že to popřeš, nic nevyřešíš.
Že lžeš, protože jsi temnota, to každý normální chápe.
Ty šipky mluví samy za sebe, že je to jeden a ten stejný rukopis, to vidí i nedouk.
Jasně, popřeš to.
Protože jsi plazí nelidská prolhaná prokroucená bytost zla.
<reagovat 
 čtenář PřilítliMimozemšťani - 8.4.2021 > Peslov> 


Hlavně černoprdelníčku NWO, dávej si pozor, protože kdyby někomu došlo, co jsi za šmejda, tak bez ohledu na to, že já za tebou nepojedu, abych tě zkopala, můžeš hnout žlučí někomu jinýmu. Třeba má silnou pěst, nebo umí karate. To nikdy nevíš, komu takový udavači, co šikanujou čarodějnice s mimozemšťanama, nebudou po chuti.
Myslíš si, že jsou všichni úplně vypatlaný a že to nikomu nedojde?
Že jsou všichni tak na sračky jako julián?
Jak dlouho si myslíš ty debílku, že můžeš tuhle kryptozrůdnou prolhanou hru hrát?
Zloděj volá chyťte zloděje, přesně tak, jenže ten zloděj jsi ty.
Anonymní trole s obrázkama na imgur.com
<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 8.4.2021 > čtenář> ty ale jsi Magda-tlustá stará zasmrádlá Magda, tak co ti na tom vadí, grázle bezkulej!?
<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 8.4.2021 > čtenář> ty jsi nemoc a já jsem lék!
brzo chcípneš! cítím to!
<reagovat 
 Čtenář - 8.4.2021 > čtenář> Ty, Julián, alias Magda apod, že aj teba prekvapilo, že po pár rokoch v dôchodku spadneš do takej duševnej choroby?
<reagovat 
HOLA (Občasný) - 8.4.2021 > https://www.facebook.com/193203844428379/videos/272922871169881

tady máme něco o ženách, které maj jen půl mozku a jsou pro muslimy jen kurvy bez ceny!
<reagovat 
HOLA (Občasný) - 8.4.2021 > https://fb.watch/4KPqyu8uZy/
<reagovat 
Mylos (Občasný) - 8.4.2021 >
Doporučil 
<reagovat 
Peslov (Občasný) - 7.4.2021 > Oprava: chtěl jsem napsat

Nechci se zaplétal do jejich geneze v čase,

a nemohu to již opravit.

Hezký večer, Petr S.


<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 8.4.2021 > Peslov> a proč to nemůžeš opravit?? Jestli jsi přihlášený, tak můžeš!!! Tady něco smrdí...!
<reagovat 
 Peslov (Občasný) - 8.4.2021 > HOLA> Opravit to nemůžu proto, že mne systém nebo server nepouští do editace
<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 8.4.2021 > Peslov> asi nevíš jak na to, protože funguje! Zeptej se toho hovada, ten ti poradí, to je velkej umělec bez jedinýho svýho díla!
<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 8.4.2021 > Peslov> asi nevíš jak na to, protože funguje! Zeptej se toho hovada, ten ti poradí, to je velkej umělec bez jedinýho svýho díla!
<reagovat 
Čtenář - 8.4.2021 >Je to jasný jako facka.
Všechny ty fotky, které jsou uložené na serveru imgur a které jsou buď vymazány, nebo imgur aktuálně nefunguje, mi vložil pod má díla Petr Slováček.
Naposledy tou zelenou šipkou vyšperkoval moji fotku alienů - druhou ze 4, což je/bylo v mém předposledním díle v diskuzi, která je z poloviny vymazaná.

Ta šipka ve srovnání s tímto jeho paragrafovým veledílem a totožnými šipkami jednoznačně dokazuje, že anonymní trolí útočník, který mne celou dobu terorizoval, je právě Slováček.
Chyby těch šipek, sklon, vlnka, všechno stejný, evidentně totožný rukopis.

Z toho serveru imgur je/byla vložená i 4000px velká piča, sprostá porno, žádný umění a pod jakým mým dílem? Ano, pod dílem kritizujícím církev.
Opět - Slováček.

Že je to na blití a k neuvěření, že exisují takové zrůdy, které nejdřív chtějí někde někoho anonymně dohnat k sebevraždě, terorizují ho, šikanují a když se jim nepodaří přesto oběť zničit, tak vyleze jako pan PhDr a hraje si na seriozního ufňukánka?
Co dělá trestní udání a hraje si na zachránce židů?

To je normální NWO, seskupení temných bytostí, to nejsou lidi, sSlováček taky není člověk.
To jsou temný nelidský zrůdičky bez hrdosti a svědomí.

<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 8.4.2021 > čtenář> Jasný to je-ty jsi admin Totemu, jinak už by ses dávno vymazal!
<reagovat 
 Peslov (Občasný) - 8.4.2021 > čtenář> takže prosím pěkně: já jsem žádnou šipku jinam nekreslil, než u sebe, a myslím, že na takové hrubé invektivy se nedá moc seriózně reagovat, takže už asi reagovat nebudu.
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 8.4.2021 > Peslov> 


Ta šipka má totožný rukopis, takže to je lež.
Ty jsi anonymní trol.
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 8.4.2021 > HOLA> 

ne fakt nejsem admin ty vypatlálos
<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 8.4.2021 > Peslov> viděl jsem tě, tys tu šipku maloval!
<reagovat 
 Peslov (Občasný) - 8.4.2021 > Peslov> A i další Vaše dedukce jsou naprosto mylné.
<reagovat 
 čtenář PřilítliMimozemšťani - 9.4.2021 > Peslov> 


jseš prolhanej protočenej hajzl od NWO, nic z toho, co říkáš, není pravda mainstreamový debílečku
Rukopis máš stejný na těch šipkách, tak si lži jako když tiskneš, jak chceš
<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 8.4.2021 > PřilítliMimozemšťani> ty jsi admin, pičo!
<reagovat 
čtenář Dan - 8.4.2021 > Slušné osoby by se tu už konečně měly spojit proti teroru tady té "Magdy"
<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 8.4.2021 > čtenář> a kdo určí kdo je slušnej-anonym!píčo zdechlá!??
<reagovat 
 čtenář PřilítliMimozemšťani - 8.4.2021 > čtenář> 


Hele ty slušná osobo od NWO, mně tady terorizoval Slováček celou dobu, co jsem publikovala.
Nikomu nic nedělám, jenom sráčům od NWO.
I Zeanddříškovi udavačovi jsem napsala, ať si publikuje, co chce, že mu dám pokoj.
Na nikoho jinýho neútočím, jenom na mengele anonyma a na Slováčka, což je na 100% ta krysa, co mě terorizovala.
Tak si ty slušňášku temňáčku počkej, ona tě sejme GF a bude pokoj.

<reagovat 
 Čtenář - 8.4.2021 > HOLA> No zrovna ty to asi nebudeš
<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 8.4.2021 > čtenář> NEJVĚTŠÍ SRÁČ JSI TU TY, obtloustlý kulezmrde!
<reagovat 
 analfagot (Stálý) - 8.4.2021 > čtenář> Včera jsi zrovna útočila u Juliána, tak nemel!
Ty jsi Bohuňa, ničemu nerozumíš jen hejtuješ-jsi prostě bohuňa.
My o tvé kecy nestojíme-teď si zrovna hraješ na anonyma? Jsi na palici a patříš do blázince!
Odpovídat nemusíš, nikdo to číst stejně nebude!
Ty můžeš za to, že vymazali Mirka a další, máš na rokou jejich krev!
Doporučil 
<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 9.4.2021 > čtenář> drž hubu, já jsem zeandrich
<reagovat 
PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 7.4.2021 >


Á Péťa Slováček, inkvizitor z Politologické fakulty. Zdrávas doktore.
Duše nekřesťanská nečistá se na tebe celá natěšená třese, už pěkně dlouho.
Dneska se mi podařilo zkopat místní sebranku do koulí tak, že jsem měla po smazání pocit zadostiučinění a hřejivý pocit, že už fakt nic nemusím.

A teď vylezeš ty - inkvizitor sezony.

Milánku, když neumíš kreslit, tak radši používej předvolby tvarů, je to elegantnější.

Co jako chceš?
Co se tady do toho sereš doktůrku černoprdelnická iluminátská.

Tady redaktoři bezcitně a nelidsky imitují jiné uživatele, trpí tady nadlimitně velké fotky kund, tyranizačně si hrají na koncentrák s pokusnými zvířátky, za které mají alkoholika Juliána a mne - ženskou s mimozemšťanama z Galaktické federace.

Já mám za sebou multidimenzionální válku, která plynule ve 3D bez jakýchkoliv skrupulí pokračovala tady. Pak se škrtlo o kryptožiďáky a pejzy, nejdřív se odkopal Zenaddrich jako iluminátská udavačská krysa a pak ses do toho vložil ty - hrdina dne Péťa Slováček.
Honí čarodějnici.
Máš už upgradovanou tu inkvizici?
A budeš to do 30ti dnů vědět, jestli ti to k něčemu bylo, nebo máš jenom zbytečnou ostudu?

Jak se máte v ghettu? Veselo, zábava, paragrafy.

Blbe, jestli máš prd co dělat, zkus si nejdřív vzít takový ty kreslící čtvrtky, udělat si kytičku A a kytičku B a lítat jako včelička po čtvrtce s tužkou z A na B a z B na A.
Procvičíš si ruku.

<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 9.4.2021 > PřilítliMimozemšťani> drž hubu, já jsem zeandrich
<reagovat 
Peslov (Občasný) - 7.4.2021 > Mám v izraelském národě -a nejen v Izraeli, ale po celém světě-spoustu přátel. Pociťuji tedy povinnost i jistou kompetenci hájit je proti útokům všeho druhu. Je ale pravdou, že síla židovského živlu po druhé světové válce opět roste, a že tedy zvládají účinně brát svou ochranu do svých rukou, prakticky kdekoliv ve světě.
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 7.4.2021 > Peslov> Poslouchej ty nablbe.
Tady máš kosmologickou pravdu o židech. Židy vymyslel Jehova. Jehova byl vrchní Drakonián téhle galaxie. Vymyslel je kvůli tomu, aby s nima mohl všechny srát.
Ty jseš toho příklad.
Katolicko - židovský hovado, co tady šikanuje, vkládá sem porno fotky a ze všech sil se bojí Galaktické federace, ještěrka co spadla z nebe, idiot NWO, házející kolem sebe lampiony.

Tady mám pro tebe odkaz, který tě jistě potěší.

http://www.totem.cz/enda1.php?a=353596Abych vysvobodila normální židy a potřela kryptožidy. Nejsou jediná svinská genetika - další jsou třeba keltové, to je taky otřesná sebranka. Prohnilá mortální chcíplotina.

V každém národu, v každé rase, v každém státě, v každém etniku, je infiltrace temných nelidských bytostí. Rozmezí je podle dobromyslnosti od 8% do 15%
Židi a kelti jich mají víc. Nikoliv ovšem nad těch 15%

Protože Galaktická federace jde po temných, odpraví to alieni.

Protože jak je tady na Péťovi Slováčkovi vidět, nakonec vás jsou ty temný kurvy schopný odpravit fňukáním a skříplostí. Tohle nechám už na GF, jestli Slováčka nahradí.
Já na tohle nemám.

Péťo, nejenom že s tebou nechci šukat, ale dokonce mi ani nestojíš za to, abych ti jela osobně dát do držky.
To nejsou lampiony Péťo.


<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 9.4.2021 > PřilítliMimozemšťani> drž hubu, já jsem zeandrich
<reagovat 
Čtenář - 8.4.2021 > ty vole, tys objevil Ameriku!!! Takhle to dopadá, když ignorant nepochopil o co tu jde už několik let! Ta kunda, co se s tebou baví jak v blázinci, to je vrchol hovadství a debility, vy dva k sobě patříte!
<reagovat 
 čtenář PřilítliMimozemšťani - 8.4.2021 > čtenář> 


Ta kunda je za Galaktickou federaci, kdežto Slováček za Drakoniánsko - iluminátské impérium temnot NWO.
Reálie současnosti, budoucnost to jasně ukáže.
Jinak promiň, že ti tentokrát skutečně kvůli mně smazali tvé dílo. Ta báseň si to nezasloužila.
Ty jsi jenom alkáč, co mi zase sprostě vynadá.
Slováček je čistý zlo od NWO, tvoje milovaná Bohuňa.
<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 9.4.2021 > čtenář> drž hubu, já jsem zeandrich
<reagovat 
 HOLA (Občasný) - 8.4.2021 > čtenář> Slováček je totiž ta kunda-teda ty-teda admin Totemu!
TEČKA!!!
<reagovat 
 Čtenář - 9.4.2021 > HOLA> Kecáš, ten mluví slušně, narozdíl o tebe a tvojích kamarádů z vaší hodně rozlezlé party na Totemu
<reagovat 
 Čtenář - 9.4.2021 > HOLA> Kecáš, ten mluví slušně, narozdíl o tebe a tvojích kamarádů z vaší hodně rozlezlé party na Totemu
<reagovat 
 Čtenář - 9.4.2021 > HOLA> Kecáš, ten mluví slušně, narozdíl o tebe a tvojích kamarádů z vaší hodně rozlezlé party na Totemu
<reagovat 
 Čtenář - 9.4.2021 > HOLA> Kecáš, ten mluví slušně, narozdíl o tebe a tvojích kamarádů z vaší hodně rozlezlé party na Totemu
<reagovat 
 Čtenář - 9.4.2021 > HOLA> Kecáš, ten mluví slušně, narozdíl o tebe a tvojích kamarádů z vaší hodně rozlezlé party na Totemu
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení     Novější>>>

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je dvě + pět ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter