Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Neděle 14.4.
Vincenc
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

  SEZNAM RUBRIK
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
Četba Evangelia z minulé neděle (tedy z 28.srpna 2022, z 22. neděle v mezidobí)
Autor: Peslov (Občasný) - publikováno 5.9.2022 (16:21:48)Četba Evangelia z minulé neděle (tedy z 28.srpna 2022, z 22. neděle v mezidobí)

Lukáš 14:
::::::::::::::::::::::::::::::

1Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu; a oni si na něj dávali pozor.
2Tu se před ním objevil nějaký člověk stižený vodnatelností.
3Ježíš se obrátil na zákoníky a farizeje a otázal se jich: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“
4Oni však mlčeli. I dotkl se ho, uzdravil jej a propustil.
5Jim pak řekl: „Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhne ho hned i v den sobotní?“
6Na to mu nedovedli dát odpověď.
7Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství:
8„Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti:
9‚Uvolni mu své místo!‘ a ty pak musíš s hanbou dozadu.
10Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: ‚Příteli, pojď dopředu!‘ Pak budeš mít čest přede všemi hosty.
11Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
12Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: „Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty.
13Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé.
14Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“
15Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“
16Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí.
17Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše už je připraveno.‘


18A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘
19Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!‘
20Další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.‘
21Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: ‚Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.‘
22A služebník řekl: ‚Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo.‘
23Pán řekl služebníku: ‚Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.
24Neboť vám pravím: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře.‘“
25Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl:
26„Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem.
27Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
28Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?
29Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí.
30‚To je ten člověk,‘ řeknou, ‚který začal stavět, ale nemohl dokončit.‘
31Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?
32Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru.
33Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem.
34Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti?
35Nehodí se na pole ani na hnojiště: vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, slyš.“


Poznámky k tomuto příspěvku
Zeanddrich E. (Občasný) - 6.9.2022 >

.. .Doporučil 
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je jedna + dvě ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter