Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Pátek 30.9.
Jeroným
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Co se má zobrazovat 

Příspěvky
Kolekce
Autoři
Poznámky
Vyhledat příspěvek
 Seznam všech rubrik
Seznam rubrik
Próza
Poezie
Zpovědi, pocity
Miniatury,blbůstky
Recenze, názory
Překlady
Fotografie
Výtvarno, kresby
Grafika
Comics
Multimédia
Mluvené slovo
Hudba
Film
Divadlo
Co? Kdy? Kde?
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy
Citáty
Vtipy
Cizojazyčný koutek
Odpadkový koš
Soutěže na Totemu
  

  
 Zajímavé odkazy
 Redakce Totemu
 Seznam Anket 
 Společná tvorba
 

 Tvé další možnosti

 Publikovat nový příspěvek
 Publikovat foto, obrázek
 Publikovat formulářem
 NápovidaNápověda

 Pomůžeme, poradíme

Potřebujete-li radu, napište nám zprávu na redakce.totemu@volny.cz.
   

 
 
 
Publikované příspěvky v rubrikách
 
 Řadit podle:datapoznámekzobrazeníuloženídoporučeníbodůprůměru 
RubrikaDne AutorNázev příspěvkuPozná-
mek
Zobra-
zeno
Doporu-
čeno
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
8.11.2019
Zeanddrich E.
Jezdime se divat na lidi do Cech >>
Zeanddrichovy ..SMSky do 160znaků ( většinou ze souboru "Zápisky bankéřovy")
p1z1000×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
28.2.2016
Zeanddrich E.
"MORFICKÁ POLE ." >>
článek z tisku... -Ing. Rostislav Havránek, asi 2004, Brno ... - V tomto článku vycházím ze Sheldrakovy knihy Tao přírody...
p18z11448×d5×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
25.2.2015
mystikus
Ještěrka půjde zítra před komisi složit zkoušky, kéž je to pro ni lehký den ♥ >>
pantersky snadné počtení, čau Štěstěno, tak zítra hlavu vzhůru: Pudr a benzín, hej rup, svět patří nám, nebo na ně zkus vyrukovat s peníze nebo život! Miluji Tě osvobozující od mé samoty. Solitér pinky pan té er
p2z2728×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
26.11.2011
MírZemi
Za popularitu a zhudebnění poezie... >>
Buďme přece tolerantní, aby mohlo básnické umění nadále sloužit veřejnosti.
p1z3169×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
22.4.2011
MírZemi
Manifest významu čísel stran v kompozici textové i obrázkové >>
Hle kompozice a její rozměry Hle kompozice a její proměny Hle kompozice a její poměry Hle kompozice knihy, nadknihy i neknihy navždy bude svobodně žít!
z3280×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
22.12.2010
MírZemi
Manifest neviditelných a zapomenutých částí experimentální poezie  >>
Něco vyneseme na světlo Boží, něco si odneseme třeba do hrobu, což znamená, že existují i jiné světy, které celkově vnímají naši osobnost, naše přání, pocity, naše vize a životní snažení. I okolnosti dělají divy!
z3342×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
14.8.2009
Zeanddrich E.
"I odpověděv anděl, řekl ženám: Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte...  >>
... -A aj, zemětřesení stalo se veliké. Nebo anděl Páně sestoupiv s nebe a přistoupiv, odvalil kámen ode dveří hrobových, a posadil se na něm.
p6z6263×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
10.8.2009
Zeanddrich E.
"Duchovní terapie a křesťanská tradice ... >>
dr. Boris Merhaut, 2005, Brno; ... -si udržují od rozsáhlého panteonu svatých odstup, ale nemohou ignorovat duchovní složku procesu léčení, tak jak i za totality činili členové Psychoterapeutické sekce Čs. psychiatrické společnosti ...
p2z3759×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
30.5.2009
Zeanddrich E.
"Anselm Grün: Bydlet v domě lásky  >>
dr. Boris Merhaut, 2005, Brno; ... - Krátké meditace o lásce. (Z německého originálu Im Haus der Liebe wohnen, 1999, přeložil Josef Hermach.) Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2001. 116 - I str.
p1z3767×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
27.5.2009
Zeanddrich E.
"Abú Hámid al-Ghazzálí:Zachránce bloudícího >>
dr. Boris Merhaut, 2005, Brno; ...-Tato cesta znamenala vyhýbat se všem poctám i bohatství, a prchat od svazujících "zaměstnání" a vztahů... .
p1z4003×d3×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
13.5.2009
Zeanddrich E.
"Svoboda, rozum, tolerance... -uryvek >>
"Norbert. Fr. Čapek ...; ... -Konzum jako všeobecně rozšířené nadnárodní náboženství působí tak, aby, pokud možno, všichni měli dojem, že: ...
p2z3482×d3×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
22.4.2009
Zeanddrich E.
"Květoslav Minařík: "SPÁSA" >>
dr. Boris Merhaut, 2005, Brno; ... - „bytost se stane zářivou, čímž se postupně ruší "strukturální" stagnace bytí“... .
p2z4371×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
15.4.2009
dr. Wojtek
"Potřeba společného života. - ... a poněvadž potřebuje jeden druhého, tedy jest ustanoveno, ..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 78 ... lidé jsou nuceni pudně vyhledávati společnost, a poněvadž mají všichni přispívati k pokroku, podporujíce se vespolek ...
p2z3709×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
14.4.2009
dr. Wojtek
"Trest smrti. -...jen zákony Boží jsou věčné; zákony lidské mění se s pokrokem, a budou se měniti stále, až přijdou v soulad se zákony Božími..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 77 „Jsou tu jiné prostředky, než ho zabíti. Ostatně má se otevříti, a nikoli zatarasiti zločinci cesta ke kajícnosti.“
p34z14551×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
5.4.2009
Zeanddrich E.
"Zapeklitá reinkarnace  >>
"rev. Mgr. Jarmila Plotěná, 2007, Brno McGregor v díle Reincarnation in Christianity výstižně píše: „Moje karma patří jenom mně, je to moje věc. Vítězství nad ní je moje osobní vítězství...!"
p2z4564×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
2.4.2009
Zeanddrich E.
"Rudolf Steiner: Fruits of Anthroposofy ... >>
dr. Boris Merhaut, 2005, Brno
p3z4335×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
1.4.2009
dr. Wojtek
"Vražda. - ...ano, jest velkým zločinem, neboť ten, který svému bližnímu vezme život, přeruší život odpokutování neb misii (seslání), ..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 74. ... „Bůh jest spravedlivým, On posuzuje více úmysl než čin.“
p1z3644×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
30.3.2009
Zeanddrich E.
"Podstata Světa – dobra a zla >>
Ing. Rostislav Havránek, 2005, Brno k publikaci "Neale Donald Walsch -„Hovory s Bohem“ "
p11z6656×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
29.3.2009
dr. Wojtek
"Zničující pohromy. -V jakém úmyslu navštěvuje Bůh člověčenstvo "zničujícími" pohromami?" >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 72 ...musí se patřiti na konec, aby se mohly oceniti výsledky...
z3195×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
27.3.2009
dr. Wojtek
"Mnohoženství (polygamie). >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 70 ...při mnohoženství není pravé lásky, tam jest jen chlípnost...
z2754×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
26.3.2009
dr. Wojtek
"Překážky plození. Manželství a bezženství (celibát). >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 68 a 69 ...to dokazuje panování těla nad duší, a jak hluboko vězí člověk v hmotě; to jest proti přirozenému zákonu...
z2953×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
25.3.2009
dr. Wojtek
"Pozemské obyvatelstvo. - Následování a zdokonalování plemen." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 66 a 67 ... člověk, který vidí jen část všeho, nemůže posouditi harmonie celku...
z3104×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
24.3.2009
dr. Wojtek
"Úvahy a biblický souhlas o stvoření.- ...tím není řečeno, že bible lže, nýbrž jediné to, že ji lidé mylně vykládají... >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 65 ... posvátné knihy všech národů byly psány formou alegorickou, orientálnímu stylu vlastní ...
p1z3477×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
23.3.2009
dr. Wojtek
"Množství světů. ... tyto jsou zahřívány a osvětlovány buď slunci jinými nebo na nich působí zdroj síly podobné vaší elektřině, anebo tvorové jsou ozbrojeni zcela jinými organismy a vůbec smysly, které jim nahražují potřebu našeho slunce... >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 64 ...světy samy obsahují v sobě zdroje tepla i světla potřebné svému tvorstvu...
p5z4712×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
22.3.2009
dr. Wojtek
"... Obydlení země – Adam. - Rozdílnost lidských plemen ..."  >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 62 a 63 ...všickni jsme oživováni duchem a všickni kráčíme za jediným cílem...
p1z3297×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
21.3.2009
dr. Wojtek
"Stvoření živých bytostí >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 61
p2z3349×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
20.3.2009
dr. Wojtek
"Stvoření světů. - ...Bůh obnovuje světy i živé tvory..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 60
p1z3245×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
18.3.2009
Zeanddrich E.
"Neznámá evangelia a výklad Bible >>
prof. Miluše Šubartová, 2005, Brno
z3014×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
10.3.2009
Zeanddrich E.
"Rudolf Steiner: Anthroposofické utváření společenství (Anthroposophische Gemeinschaftabildung) >>
Devět přednášek a dva proslovy, leden - březen 1923 Moudrost o člověku (anthroposofie) - jako přístup a cesta Ing. Eva Dobšíková, 2006, Brno
p1z3316×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
7.3.2009
dr. Wojtek
"... proč se mravouka Kristova tak málo vykonává, a proč ti, kteří vším právem vyhlašují její vznešenost, jsou prvními, kteří urážejí její hlavní zákon – všeobecnou lásku? - Duchové ji přicházejí nejen potvrditi, nýbrž ukazují nám její skutečnou prospěšno >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 59 "..."nikoli", spiritism neučí jiné mravouce než jest Ježíšova, ale tážeme se, zda lidé před Kristem neměli zákona, Mojžíšovi Bohem daného?..."
p1z3384×d1×
 
Další příspěvky
 starší >>> 

     
    Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
 
free web hit counter