Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Pátek 30.9.
Jeroným
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

  SEZNAM RUBRIK
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
Lidská vůle a dimenzionální události
Autor: PřilítliMimozemšťani (Stálý) - publikováno 12.8. (18:21:19)V minulých článcích jsem nastínila dimenzionální vývoj naší planety posledního období.
Došlo k čištění prastarých pravěkých vrstev informační struktury naší planety a de facto nakonec
vše došlo až na jádro všeho, kde se definitivně vyničil vesmírný vir a došlo k proměně veškerého
stavu reality k lepšímu.
Zmizela válka, NWO a jeho Drakoniánské struktury jsou z mého pohledu a zážitků definitivně
vyřízené a nemají sílu. Vrchní Drakonián celého NWO, kterého jsem vnímala v pozadí, propadl
do temnoty. Je to příběh naprosto související s vesmírným virem. Zkrátka vyhrály síly Stvořitele,
Boha, světelných sil.

Od té doby se veškeré stavy, které zažívám, odehrávají ve světelných hodnotách, protože válka jako
taková ztratila smysl. Probíhá světelná metamorfoza. Posiluje se a silně se vyživuje střed planety
galaktickými, vesmírnými a kosmickými silami a nově se objevuje „člověk“ v nové, posílené,
božské roli.
Již ne jako loutka „těch druhých“, bohů, ale jako suverénní jednotka bytí, vládce a strážce planety,
autorita na této planetě.
Naše planeta a my jako lidstvo, druh, člověk, jsme velice provázáni. Člověk má ve skutečnosti na
této planetě nejvyšší autoritu, ale není si toho vědom. Dokonce ani GF nemá tak specifický
význam, v rámci naší planety, jako člověk. A její hlas je v něčem podřízený vůli člověka,
jako suverénního obyvatele této planety, dle kosmického zákona o svobodné vůli.


Ve článcích před více než rokem a v nedávných komentářích pod posledním článkem jsem nastínila
problematiku dimenzionálních vesmírných technologií v útrobách naší planety, které jsou staré
miliardy let a které mají obrovský formativní vliv na dění na naší planetě, kdy bezprostředně
ovlivňují dimenzionální prostředí a paradigma a nastavují „co je možné“, dle nejvyšších autorit
tohoto vesmíru a Stvořitele jako takového, podle toku kosmického zákona.

„GF byla v situaci, kdy nutně potřebovala, aby lidi aktivně programovali v těch dimenzionálních
vesmírných systémech. Když to bylo děláno vědomě, šlo o přímý střet s tím vesmírným virem,
s Drako strukturami řízení, které byly v tom systému stabilně načtené, protože to plně odpovídalo
kosmickému zákonu. Aby se situace změnila, bylo potřeba, aby se člověk taky načetl do tohoto
systému a vytvořil suverénní vládnoucí prostor, že člověk vládne, nikoliv bestie.
Bylo nutné ty zlé síly v systémech zlomit.“


Největší problém, který byl v dimenzionální válce, byl ten, že tyto vesmírné dimenzionální
technologie nejsilněji akceptují vůli člověka jako nejsilnější autoritu na této planetě,
hned po planetárním vědomí. Ale člověk o tom nevěděl!
Já jsem byla svědkem toho, jak pracovalo NWO – manipulací naší svobodné vůle, manipulací naší
myslí. Snažili se mi zmanipulovat mysl, abych dobrovolně na základě špatných informací pracovala
pro ně. Díky tomu, že jsem držela základní a neměnnou loajalitu vůči GF, planetě a Stvořiteli se mi
podařilo se z jejich manipulací vymanit a rozhodovat tak, jak jsem chtěla a jak to bylo v souladu
s kosmickým zákonem.

Mimozemšťani, i temní i světlí, nemají ve skutečnosti v těchto dimenzionálních systémech hlavní
slovo. Samozřejmě že Galaktická federace, jako zástupce světelných sil, má v tomto systému
daleko větší slovo, než temní, na základě spirituálních hodnot vyšších světů. V současnosti mají
aktuálně jakoby větší slovo v těchto dimenzionálních systémech, přičemž my jsme stále
v prozatimním hájeném stavu, kdy se doslova nově dostáváme do role „bohů“, plně vědomě
jednajících příslušníků strážců této planety a tento ochranný a dominantní status má GF díky
dobrovolnému vědomému rozhodnutí lidských bytostí.

V tomto smyslu vysvětlení, jak velice velkou roli hraje vědomý status člověka v dimenzionálních
systémech, je dobré uvést satanistické rituály.
Nejvyšší elity našeho světa, sestávající z všelijakých spirituálně infiltrovaných a geneticky
změněných bytostí, často plazoidní podstaty, ale i jiných a ještě horších, manipulovaly vědomím
„pod-elit“, tedy vládců a dále všemi, které si potřebovaly podmanit, satanistickými rituály, kdy je
třeba nutili umučit a zabít nevinné dítě.
Udělali jim u toho hrůzné divadlo zla a bestiality.
Rozšířený názor je ten, že zlé temné síly chtějí duševní energii a duši toho nevinného dítěte.
Ale já si myslím, že to tak není a že to, o co temným silám jde, jsou pouze a výsostně diváci této
hrůzné show. Jde jim o okamžitý dimenzionální propad duší těchto „pod-elit“ veřejných vládců,
při tomto rituálu, kdy jsou nuceni v sobě zpracovat, že se dobrovolně podílí na ohavné a zvrácené
a nespravedlivé smrti co nejvíc nevinné oběti. Jsou nuceni v sobě okamžitě odvrhnout spojení
se Stvořitelem, protože vnitřně ví, že spáchali takovou odpornost, že do vyšších dimenzí ducha
nesmí mít přístup, že patří níže a níže.
Dimenzionálně se propadnou, přijmou, že jsou zavrženíhodní bastardi a s tímto aktivně,
ale nevědomě programují do vesmírných dimenzionálních systémů, protože jsou veřejně známé
osobnosti, na které je nabaleno mnoho dalších duší a jejich pozornosti.
Dimenzionální systémy následně vyhodnotí, že aktuální stav lidstva je pokleslost, nevědomost
a podřízenost a mentalita otroctví a tím pádem si podle kosmického zákona zaslouží být jako rasa
ovládána.
I přesto však pochopitelně Stvořitel vše vidí, ale takto to skutečně běží podle kosmického zákona.

V této dimenzionální válce se podařilo lidské rase s Galaktickou federací překonat ten status
„nevědomé a podřízené bytosti“.
Je tu aktuální trend, který běží v naší planetě, v našem kolektivním vědomí, v aktuálních dimenzích
naší existence. Posilování lidského ducha, tranformace z bytosti podřízené na bytost suverénní
a božskou, „bohorovnou“, tvůrčí.

Vypůjčila bych si k tomu výrok Libora Smetany, který řekl ke konci pořadu na Studiu Morava
11.8.2022, že „je rozdíl mezi prosím a žádám“. Myslím, že to je dokonale vystižený rozdíl
mezi věřícím a mágem. „Bohorovným“.
To dokonale ilustruje problém – kdo prosí, prosí vyšší autoritu, jestli se nad ním smiluje, stále dává
najevo svou dokonalou podřízenost a neochotu vevnitř přebrat plnou zodpovědnost za následné
dění.
Kdo žádá, žádá energii, informace, či zacházení ze strany vyšších světů pro prospěch své tvůrčí
myšlenky, „svého projektu“ a plně za něj přijímá zodpovědnost. Staví se na úroveň božstev,
zachází s realitou, najednou je na stejné úrovni chápání jako GF a již vůči nim není jakkoliv
podřízený, ale je v partnerském vztahu.
To je ten rozdíl, který musíme zvládnout.
Samozřejmě, že vždy v nás běží oba programy, pokud je vše tak, jak má být. I pokora vůči vůli
vyšších dimenzionálních inteligencí. Ale být „bohorovným“ je novinka, kterou se v nás temné síly
vždy snažily dokonale zlikvidovat.

Jakmile se dosáhne určité míry této hodnoty „bohorovnosti“, tvůrčího a odpovědného člověka
vyšších dimenzí, brzy se rozmůže jakási lidová převaha jdoucí zevnitř lidu, která dokonale sejme
všechny ty prohnilé struktury, které nás tu zužují.

Jako když si náhle uvědomíme, že žijeme ve špinavé cimře plné štěnic, švábů a další špíny, pořádně
se naštveme a zkrátka s tím zatočíme.

Poznámky k tomuto příspěvku
Čtenář - 13.8. > ještě blbější než háre kršna, známe
<reagovat 
Kikimora (Pravidelný) - 12.8. > Super příspěvek, nelze než souhlasit. Přesně tohle jsme dneska doma rozebírali, Smetanu a jeho vysvětlení mezi prosím a žádám. Je v tom obrovský rozdíl, který chápu zcela stejně jako ty. Je to o tom, jak sebe vnímáme, jestli podřízeně s nelogickou potřebou vyjadřovat se z nižší pozice, nebo naopak rovností s vědomím, že každý je "mistrem" v jiné oblasti, své vlastní. Je to princip v chápání a uvědomění, kým doopravdy jsme, nebo kým bychom se měli stát.
<reagovat 
 Čtenář - 13.8. > Kikimora> Jula si taky povídá sám se sebou, prostě k sobě ýťo patříte. Prostě přestaň dělat fóry a vyznej mu lásku. JULO, TY MUJ UFOUNKU VYPITÁ, MYLUJU TĚ! Zkus si to chytrajznice dvakrát nanečisto a pak to hoď sem, na vjehlasný kulturní servr totem. Tak ýťo, tak to musíš udělat, pak budeme všichni šťastní.
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 13.8. > Kikimora> 

Jo, to Smetana hodně vystihl, je to dobrý příklad rozdílu mezi dvěma stavy, kterými procházíme. Taky se mi líbilo, jak sepsul ezo-scénu, že je to nekvalitní, že seberou doslova každého z ulice.
Má absolutní pravdu. Už mi ty nanynky, co si koupily křišťál a kurz jógy a nalhaly si, že jsou milující bytosti, taky lezou krkem.
Všichni ti batikovaní idioti už mi vyloženě brnkají na nervy :-)

U Grunwalda je teď pořad pojmenovaný: Ramona Siringlen - Proč v současné době mnoho světelných pracovníků zdánlivě mlčí.
Koukat se na to asi nebudu, ale pokud pani neodpovídá - protože světelní pracovníci nic neví, proto mlčí, tak lže.
Lezou mi na nervy tyhle pindy a všechny ty láskyplné ženy, které žijou naivní bludy a pózy.

Díky bohu za Smetanu, i když k mimozemšťanům se chová otřesně.

Jinak tato myšlenka, že se máme stát bytostmi o řád výš, na úrovni Bohů, s vlastním rozhodováním, teď tak nějak rezonuje v tom dimenzionálním prostředí, mluví o tom třeba i ta Heclovka, jak je v Peru na drogách.

Já to vidím taky, už se neválčí, ale vyživuje a je tu tento směr. Pozvednout člověka na božskou úroveň. Takový člověk má obrovskou sílu.

Asi jak je ten vtip:
V údolí nejdřív vyhnali Němcové Rusy, pak Rusové Němce, pak přišel bača a vyhnal je všechny.
Musíme se stát tím bačou :-)
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 13.8. > čtenář> 

To ti už kokain vlezl do posledního mozového závitu, že si myslíš, že "kikimora" jsem já?
Ne, to je jiná osoba, než já.
Jste s juliánem už jeden dementnější, než druhý.
Dementní kanální dvojice.


<reagovat 
 Kikimora (Pravidelný) - 13.8. > PřilítliMimozemšťani> S pohledem na tu mediální ezo scénu soihlasim. Vidim ty věci úplně stejně jako Smetana, jedou na kvantitu a peníze, které jim z toho běží (třeba Příznaky). Když ASK vyběhla s povídáním o kyvadlu, tak jsem šla do vývrtky. Jakože kyvadlo za vás všechno odmaká a lidi si jen přes nějakou tabulku zjistí problém, omg. Tenhle způsob razí právě i Ondřej Brož na PT. Na sebemenší hovadinu si berou kyvadlo. Já to vnímám, jako vědomé potlačování vlastní intuice, umět rozumět a naslouchat sobě a okolním vlivům. Beru tyhle lidi jako šarlatány a obchodníky s city lidí, kteří přesně ví, na jakou skupinu lidí se mají zaměřit. Smetana jako by mi četl myšlenky. Z jeho posledního povídání jsem i pochopila, že čte i Totem, nebo mu to někdo poslal, protože mystikem staré školy jsi ho nazvala ty, tedy pokud si to dobře pamatuju😉. Nezaznamenala jsem, že by se někdy hanlivě vyjadřoval k mimozemšťanům, ale je pravda, že ne všechna vysílání jsem s ním slyšela. Ba naopak jednou se vyjadřoval ke GF, že samozřejmě je, ale ať jsou lidé bdělí k pojetí GF, které propaguje ezo scéna. Bylo to v reakci myslim na Elenu a ASK v dotazu od lidí.
<reagovat 
 Čtenář - 13.8. > PřilítliMimozemšťani> 
DOHADY KDO JE KDO NASTAL ČAS UKONČIT: Tedy za 1: je egil. 2 - je yťa. 3 - je zendrich z brna. 4 - je kokain. 5 - je osmijedinný jula. A to je všechno. Dva roky si tady nepovídá nikdo jiný než tihle. Občas ten žaža zkusí vyrušit, ale to je všechno. Mír zemi se nepočítá, ten zemřel už v minulý pětiletce a jen díky dobře nastavenému systému totem můžou být jeho "díla" dál recyklována a zveřejňována. Nevynecháme li redaktora Martina, co občas provede odborné hodnocení smajlíkem, známe se a obdivujem všichni. DOBŘE NÁM TAK.

<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 13.8. > Kikimora> 

Jo, taky mě to napadlo, s tím pojmem "mystik staré školy", ale nakonec se takto mohl definovat i sám, protože se vymezoval proti "modernímu" duchovnu, což je právě ten neuvěřitelně komerční škvár, který devalvuje cokoliv.
On se jednou vyjadřoval ke Křešové a její Galaktické federaci Světů, že to sice je reálná organizace, ale že to jsou SSáci.
Což je pravda, GFS je SS. No ale vedle těchto sviní, kteří si vzali výsledky práce GF a na jejich jméno nalili esesáckou špínu, je právě reálná Galaktická federace a to mám pocit Smetana nijak neuznává.
On pořád tvrdí, že má nějaké zaručeně světelné spojení a já v jeho rozdělování řekla bych spadám mezi falešné proroky.
On zastává postoje, které nijak neřeší mimozemšťany, takovou tu evropskou mystiku posledního století, jako je ten Bardon atp.
Je to určitě daleko kvalitnější, než co produkují všechny ty paninky, co se navlíkly do batiky a i kdyby byly předtím celý život svině, až by jeden brečel, najednou jsou z nich světelní pracovníci.

Ale taky s ním nesouhlasím úplně. Z mého pohledu je v duchovnu vše do této doby zabarveno falešnými mentálními mapami, hlavně teze o tzv. "samsáře", jako pojímání této planety jako školy, kde se máme něco učit od pokleslých forem života a zbytečný důraz na absolutně nemístnou pokoru a také fakt, že jakkoliv to naprosto vynechává a nijak nereflektuje přítomnost mimozemských civilizací.

A mám zkušenosti s těmito mystiky staré školy, že jsou dost proti mimozemšťanům. Ale nijak zle jim to nevyčítám, že bych je kvůli tomu vyloženě nesnášela, ovšem byla jsem svědkem ve dvou případech - můj léčitel a Namu, že když se vyhranili tak nebezpečně, že to odskákali, zaplatili životem.
Což mi dává dost jistotu, že se staví na odpor pravdě, protože pochybuju, že by je vyšší síly nechaly zabít, kdyby měli pravdu.

Ale je dobře, že kritizuje ty ezo-bludičky.
Vážně už mě sere, jak jsou všichni 5D a každý je "světelný pracovník".
Je to devalvace, to, co se děje, je skutečnost a místo jakékoliv snahy pochopit realitu, rozvíjet to téma, jak spirituality, tak mimozemšťanů, doopravdy, do hloubky, tak aby to mělo doopravdy nějakou úroveň, tak všichni blbnou s krystálkama a kyvadlem a místo pokrokového hnutí máme směšný a nízký business.

Inu, snad i přesto se ledy pohnou.
Pokud bude to další emancipační vesmírné záření pokračovat, tak by to mělo mít na lidi vliv.
Pořád máme neočkovanou třetinu populace, i kdyby byli očkovanci už zavření, třetina, která by transformovala svoje vnitřní psychické prostředí, by byla znát.


<reagovat 
 Kikimora (Pravidelný) - 13.8. > PřilítliMimozemšťani> Myslim si, že nemluví o mimozemšťanech proto, aby lidé se zaměřili hlavně na sebe, aby začali věci měnit od sebe a nespoléhali se na zásah z venčí, chce je přimět, aby fakt na sobě makali. Podle mne je to asi i dobrá cesta, podívej co zpusobila ASK a jiní "kontakteri". Lidi pak jen sedí u PC a čekají jak sfanatizovaní roboti na zprávy, co kde mimozemšťané udělali, čeho dosáhli a poslouchají jak hlavně mají být v lásce. Souhlasim se Smetanou, že tohle je právě hra temna zabalená do pozlátka. Podle mne na to on pohlíží ještě z vyššího stupínku, pohledu nebo jak bych to řekla. Jak jsi hezky použila přirovnání, staňme se bači..👍

Ohledně toho výrazu "mystik staré školy", vysloveně řekl, že byl tak někým nazván na jednom diskuzním fóru 😉
<reagovat 
 Čtenář - 13.8. > Kikimora> Miluju tyhle finfousoviny.
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 13.8. > Kikimora> 

Tak buď to má odsud, nebo to ještě někdo převzal ode mě. Mystika staré školy :-)

Jinak, já jsem tuto věc nikdy nebrala jako nějakou transformaci do vyššího duchovního stupně, ale jako válku o planetu proti NWO. Pro mě byl ten sebevývoj duše jasně definován příkazem "sama přežít a zabít NWO".

Nevím, jestli se tu vůbec nemelou jablka s hruškami a mám pocit, že jo, melou.

Protože když se někdo rozhodne k nějakému duchovnímu vývoji, tak se začne zajímat o meditaci, praxi, metafyzické praktiky a začne je realizovat.
Absolutně k tomu nijak nepotřebuje mimozemšťany.
A já pochybuju, že lidi, kteří se zajímají o mimozemšťany, mají nějaké takové úmysly.

Mimozemšťani jsou téma pro ty, které zajímá současný svět, naprosto současný, chtějí vědět zákulisí mocenské struktury, něco jim přijde divné a doufají v osvobození, protože jsou si jistí, že je třeba změnit svět a společnost a že mimozemšťani nám k tomu mohou pomoci.
Je to spíš pro ty, co chtějí měnit strukturu společnosti, než že touží po nějakém vlastním duchovním vývoji.

Aspoň mi to tak připadá.

Já jsem nevyšla na žádnou cestu, prostě přilítli mimozemšťani a já se k nim dala na jejich stranu v šílené válce proti NWO. Na nějaký osobní rozvoj jsem neměla absolutně čas, možná že teď ho teprve začínám pomalu mít.

Kontaktéři nemají absolutně nijak za úkol vést duchovně lidi v nějakém jejich seberozvoji, mají informovat o situaci.
Kontaktéři vůbec za nic nemůžou, oni nejsou žádní koučové osobního rozvoje.

Osobní rozvoj probíhá přirozeně v požadavcích doby. Podle mě je to hlavně opustit staré koncepty duchovna, stát se "bohem", suverénní emancipovanou bytostí na úrovni GF, která se nebojí dělat rozhodnutí, dále pochopit, že žijeme ve lžích mainstreamu, překroucené historie, jak funguje programování davu atd.
Vše vidíme na vlastní oči.
Pochopit přítomnost a realitu mimozemšťanů, to by měl člověk taky zvládnout, ale je fakt, že do jakéhokoliv okamžiku odhalení, přistání mimozemšťanů, atd., se nedá po nikom nic doopravdy vyžadovat, ač je pro mě tváření se, že tu nejsou mimozemské civilizace, poněkud provokativní.

Jedná se o dvě různé věci - proto si myslím, že Smetana by měl pochopit, že Křešovce jde o něco jiného, než nějaký duchovní vývoj.
To není žádná individuální duchovní cesta, to je společenský fenomén.

<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 13.8. > Kikimora> 

A myslím si, že nemluví o mimozemšťanech, protože to absolutně není jakkoliv obor jeho bádání.

Jak jsem vyrozuměla, tak o přítomnosti jakýchkoliv pozitivních mimozemských ras není vůbec nijak přesvědčený a zastává zhruba postoj, jaký měl můj léčitel.
Mimozemšťani - ne a ne a ne, proč by se tu angažovali v dobrém slova smyslu. To je podle mě postoj archanděla Michaela, na kterého byli oba napojení.
Podle Amenti je archanděl Michael channeling luciferiánské skupiny a pak by bylo naprosto logické, že lidi v tomto napojení zastávají negativní názory na mimozemšťany.
Protože luciferiánské skupiny nemají jakýkoliv zájem nahrávat GF.

Je to jedna z verzí, další je samozřejmě ta, že archanděl Michael je doopravdy archanděl a já jsem posedlá ufo žena.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 13.8. > PřilítliMimozemšťani> 

Horší je Auroran, pochopitelně - já to sice neposlouchám, ale vegan bába je teď hit.
Tlusťošky, co se ládovaly 40 let vepřovým, teď na krizovou zimu shazují sádlo a oslabují těla ztrátou minerálů atd.
Supr.
Auroran je určitě nejlepčejší kouč duchovního vývoje kdy vůbec kdy vůbec.

Problém je podle mě ten, že je tolik idiotů, že se takové pořady, jako dělá Smetana, vůbec musí dělat.

To je stejné, jako můj problém s tím, že tolik lidí uvěřilo, že USA bude leadra světa, že ho tak určila GF. Tomu uvěří jen idioti.
Kolik jich je, fůra jich je.


<reagovat 
Kiki_ (Pravidelný) - 15.8. >

Souhlas se vším výše řečeným, Smetana měl dobré vysílání na tohle téma, i když mám pocit že na některé lidi používat stále složité výrazy, tak člověk s IQ na rozumné úrovni mu už musel rozumět -> že i sluníčkující nanyka co posílá pusinky může taky vysílat negativní energii, to bylo přesný.

O žádosti a prosení vím, a jen hážu pro info do placu že Brož má na tabulkách taky že člověk musí žádat, nikoliv prosit. To ale veřejně ve videích asi nikdy nezaznělo od něj, ale on to uznává. V poslední době jsem porovnávala princip theta léčení a jeho metodu a došla jsem k závěru, že on instinktivně věděl ten základní pojem - totiž kam se napojit, úplně nejvýše, jít rovnou za nejvyšší instancí Stvořitele vesmíru/buněk/ energií, nikoliv za duchy, anděly, éterickými bytostmi, předky - protože ti všichni mají své zájmy a spolupracovali by stylem něco za něco - tohle nejvyšší Zdroj nedělá (nebo jak ho kdokoliv chce nazvat). Podobnost vidím i ve Smetanovi, že on si taky uvědomuje, kam je nejlepší chodit si opravovat špatná nastavení, jenom k tomu používá ty regrese. Samozřejmě u Křešovky tohle nemá smysl řešit, z jejího představení kyvadla jsem blila už po třech větách, dokonalá pastička pro začátečníky. Kdo není začátečník, ten by brzy pochopil, že to samé zvládne bez kyvadla pouhou myšlenkou, ale je to dobrý nástroj jak si aspoň zvýšit nějakou citlivost, sebevědomí pro práci s nehmotnem...anebo taky jak si rozbít držku a zjistit kterou stanou se nevydávat 😎😂. Celkově to nepovažuji za špatný nástroj, spíše jako odrazový můstek k většímu pochopení jak věci mohou fungovat. Brožovy tabulky dělají aspoň podobnou věc, jako Smetana ve vysílání - že člověk by si měl nejdřív vyčistit podvědomé programy než si začne egoisticky hrát na boha a tabulky mu řeknou, jaký pěkný sračky člověk v sobě má. Pokaždé jsou dvě možnosti - člověk může striktně odmítnout co mu tam ukáže že posral, prostě neexistuje, "jsem světelná bytost, nikdy jsem nedělal nic zlého, nikdy jsem se nechoval jako prase", anebo přijme, že je to možné, že se choval jako prase, a po přijetí si to může v sobě vyléčit a ošetřit. Ne každý sem spadl z lodě GF za jedním specifickým úkolem, většina lidí si tu opravdu při tom inkarnačním vězení na sebe nabalila slušných sraček, a teď se musej naučit vědomě a i podvědomě se s nimi nějak vyrovnat (což nejde cestou odporu a popírání). Jak se pak máme bavit s GF na úrovni, pokud budeme stále nechávat sebou cloumat ego, chudinkování, ublíženost a jiné radosti ve kterých tu zatím fungujeme? By domluva s námi byla pěně naprd. (asi podobná jako domluva mezi neočkovanými a očkovanými paličáky, kteří si nechtějí nechat svou iluzi vzít, je fakt radost s takovým člověkem něco vykomunikovat když se mluví o tématu 🙄)

PřilítliMimozemšťani> mělas prostě štěstí, žes věděla co máš dělat, máš to otevřený, většina lidí si k tomu musí nějakým způsobem dojít, a bohužel to nejde lusknutím prstu a hned je z nás vědomý Bůh - upřímně, asi ani stvořitel by to nechtěl, kde není vývoj, je nuda. Vývoj je zábava. A taky máš kliku že se nemusíš o vlastní duchovní vývoj starat (jo možná fakt nemusíš, mě to smysl dává, - inkarnovat, udělat co je nutné a vypadnout,), no ostatní se o to bohužel starat asi musej, protože kdybychom všichni jen založili ruce jakože "dobro vyhrálo, máme hotovo" tak na Zlatý věk taky můžeme zapomenout. Tvá práce by přišla vniveč. Takže stejně většina lidí co rozlepují oči, bude ještě chvíli narážet ode zdi ke zdi.

Souhlas s Kikimorou o praktikování - hlavně nejen meditace, ale spíše v reálném životě praktikovat, co se člověk naučil třeba o vesmírných zákonech atd. i o tom Smetana mluvil, a mě to taky řekla učitelka už pár let zpátky, že duchovní člověk se nepozná podle toho jak umí složit na yogamatce nohy, ale jak sebou nechá cloumat v práci, jak má vyřešený vztahy, peníze, jak si umí srovnat energie kolem sebe a jak se nechá nebo nenechá emočně vystřelit, když se dějí lockdowny a podobný sračkoviny. V poslední době je to nejlepší ukazatel, jak to má kdo zmáknutý, a je pak fuk, jestli má kolem sebe milion krystalů a orgonitových merkab, nebo celý den lovískuje na zprávách z galaxie. Je to až s podivem, ale takoví lidé, kteří to mají opravdu dobře zmáknutý, většinou nedělají ani nic "duchovního" - vlastní někde třeba malý podnik, kde si realizují sny a poklidně žijí s rodinou, nemají nouzi, nevědí nic o astrálu, NWO, energiích a ani to neřeší. A berou život tak, jak přichází. U těch je právě vysoká šance, že pracují jedině ve spánku a jinak žijí obyčejný život, zdánlivě nenápadný. Proč tu jinak jsou? No prostě aby byli v lidských tělech - a mohli tak pozvedávat lidské vědomí.


Jinak, viděly jste tohle video?
https://www.facebook.com/1056588474/videos/620139083056927/

Supr poplašná zpráva, která mě nechala chladnou - ale pár bláznů se určitě chytí na vějičku strachu opět. Však o čem byl film Interstellar? 👀
Nemyslím si, že by docházel kyslík, jenom maj lidi otravu když trochu víc připráškují a naše těla neumějí kyslík vázat, viz. 5G atd. Je vidět že pan Mašek ještě nemá problematiku projetou, ale aspoň narazil na fakt že se něco "děje" kolem kyslíku. I když jeho odhad o mizení kyslíku z atmosféry mi připadá zcestný, je spíše pravděpodobné že navyšující se podíl těžých kovů je lepší název. Ale třeba to ví a vypouští to záměrně aby se tahle poplašná zpráv víc rozšířila a lidi tak tomu začali věnovat pozornost a buď to vyvrátili a stanovili skutečného viníka - chemitrails a 5G, nebo tyhle témata nemá zatím nastudovaný a proto si to ještě nespojil.
Každopádně supr zpráva pro paniku - že se prodávají kyslíkové bomby, běžte si hned nějakou koupit 🤣
Jeho teze o tom že nás elity vlastně zachraňují rouškami je docela zábavná... Doufám že mu tyhle úvahy někdo rychle odstřelí.


<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 15.8. > Kiki_> 

Kyvadla teď letí :-) Já to zkoušela kdysi před lety, nijak mě to nezaujalo, pokud s tím člověk vážně něco chce dokázat, musí se tím zabývat asi doopravdy poctivě. Mi připadalo, že to je na přání, že když se mi první odpověď nelíbila, brzy jsem dokázala kyvadlo donutit dávat odpověď, kterou jsem chtěla. Ono je to taky v mikropohybu ruky - to si člověk asi úplně neuhlídá, podvědomí pracuje. Pak jsem si ho pověsila a zkoušela, jestli budou odpovědi, nebyly. Takže jsem z toho udělala závěr, že to je o mikropohybu ruky a podvědomí a je v tom obrovké lži-skóre a že moje psychokinetické schopnosti jsou mizerné, až nulové.

Žádat něco podle tabulek mi připadá velice opovážlivé, takový zvláštní paradox. Já bych to "žádání" viděla jako magický zodpovědný počin pro vlastní duchovní, či hmotný záměr, který má ale opodstatnění a proto je v pořádku pro něj žádat pomoc vyšších světů, ne to brát podle tabulky.
No ale, kolik lidí, tolik názorů. Asi sotva bude fungovat, že si podle tabulky najdu záměr. Nevím, to je takových pochybných technik. Kyvadlo je strašně jednoduché, to funguje skutečně každému. Brožovy tabulky jsem neviděla, ale jak se řekne "tabulky", tak zdrhám.
Něco, co se dělá podle tabulek, nebo návodu, je vždy z mého pohledu pokleslé a nebezpečné.
Možná tak ještě to I-ťing dává smysl, jako vykladač symbolů, ale siderické kyvadlo nad tabulkou, fuj fuj, ještě kápi a hrb a černou kočku.

Jinak já si taky nepřipadám jako někdo, kdo spadl z lodě GF s jedním specifickým úkolem, že bych byla jako hotová. Musela jsem během života pod vlivem obrovských bolestí překonat svůj genom a dokonale změnit myšlení a jen se mi povedlo přežít děsivou věc, kde byla vyloženě slušnost umřít, vstřebat ten děs není jednoduché. Nemám absolutně žádné výhody proti ostatním.
Jedinou výhodu, co mám, že podléhám psychoterapii GF, že mě léčí svými metodami. Bez toho bych byla mrtvá, už bych si to hodila, to se nedá.

Podle mě jde o nejdřív o vyhranou dimenzionální a mimozemskou válku - což snad je hotové, následně odhalení přítomnosti mimozemských ras a existenci NWO, přijetí těch mimozemských ras a zničení NWO.
To dává smysl.
Ale jde do toho ještě kosmická událost frekvenčního vzestupu, takže co se bude dít, ve výsledku těžko říct.
Nutné je vyrvat moc z pracek satanistickým starým strukturám, všechny ty globalisty poslat pod kytičky a změnit paradigma společnosti, dokonale zrušit konzumní, agresivní, technicistní, bezvěrecký a konkurenční styl bytí. Který dělá z našeho života nesnesitelnou sračku.
Jakými cestami to půjde, fakt nevím, ale musí to jít.

O té tězi o nedostatku kyslíku už jsem slyšela - já si myslím taky, že to bude spíš jak píšeš. Taky mám takové pocity, jakoby nebyl kyslík, jakoby bylo málo vzduchu. Ale než že je málo kyslíku, mi to připadá, že moje tělo není schopné ten kyslík přijímat, jako dřív.
S chemtrails nejsme schopní nic dělat, sypou to na nás, ty zrůdy, ve Španělsku to ne férovku přiznal i meteorologický úřad, že jo, že to existuje.
A co? Nic.
Nevím co s tím.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 15.8. > PřilítliMimozemšťani> 

Přesvědčit veřejnost, že chemtrails je zločin, je nemožné, i když to přiznal oficální meteorologický úřad, i když existují vládní dokumenty o modifikaci počasí a i když před chemtrails jako před nehorázným zločinem varoval už v r. 2011 Ted Gunderson, bývalý šéf CIA.

Pro chytráčky s ČT1 je to pořád dezinformace a člověk, co tomu věří, naivní blázínek.
Já bych ty debily už mlátila, třeba to pomůže.


<reagovat 
 Kiki_ (Pravidelný) - 15.8. > PřilítliMimozemšťani> 


jo, mě kyvadlo taky jelo "na rozkaz", hned jsem si řekla že to je naprd a s tím mi kniha nepomůže, tak jsem začala okukovat jak s tím zacházejí jiní lidé - a všímala si, komu přes kyvadlo jede entita a komu ne a jak to dělají. Prostě není to tak jednoduchý jak se to prezentuje, chce to citlivost a zdravou sebekritiku a notnou dávku opatrnosti. Taky fakt nesnášim čarodějky které mají kyvadlo pět minut v ruce a hned jsou léčit, ty jsou vážně na facku železnou rukavicí. 🤣 A hele, i jenom přístupem ke kyvadlu se plno lidí umí odhalit - jak to berou, jestli mají respekt, pokoru, jestli jsou si vědomi jaká to má úskalí, někdy je to lepší než je zpovídat, člověk z nich nevyrazí doznání, že je jim absolutně jedno, kdyby je přes kyvadlo naváděl sám rohatej, a pak vidíš jak berou kyvadlo do ruky - no a už víš. 🤣

Tak ono fakt záleží asi na tabulkách a přístupu všeobecně, taky neuznávám tabulky od SRT nebo jak se to jmenuje, celá ta tachnika je zavádějící a co sám autor napsal o vyšších světech, to mi hlava nepobírá - nepasuje to k ničemu, skoro jako kdyby ho posedl Auroran.

"Nutné je vyrvat moc z pracek satanistickým starým strukturám, všechny ty globalisty poslat pod kytičky a změnit paradigma společnosti, dokonale zrušit konzumní, agresivní, technicistní, bezvěrecký a konkurenční styl bytí. Který dělá z našeho života nesnesitelnou sračku."
-> no právě to se nestane bohužel přes noc, a je to všude a ve všem, i když jenom lidi kopírují výchovu kterou je vychovávali jejich rodiče, stále mají názory které ukazují nižší vědomí nebo mentalitu. Neumím si představit, že takoví lidé jen tak zchroustají v hlavě přistání nějakého talíře a přímý přenos v televizi, to "ezo scéna" tohle sice s nadšením dá a budou i mávat, ale pak příjdou na řadu ty omyly kdo je kdo. A po tisíciletích otročení pro elity se tohle nemůže stát opravdu za jeden rok i když sama jsem netrpělivá jak prase, taky chci mít tuhle fázi už za sebou 🙈. Přes noc z otroka Králem se srdcem na pravém místě neudělá nikdo (to jest toho ochránce planety). Nějak se musíme dostat přes tu fázi, kdy ještě kuřáci hážou vajgly do lesa, ale jakmile vidí v telce požár, tak oni jsou svatí a jejich cigaretka to určitě nebyla. Cokoliv, co jim pomůže se podívat do jejich škopku sraček a přiznat si to, jedině dobře, třeba i práce na tabulkách, kde je napsáno "seš kretén, trpíš spasitelským komplexem, sebemrskačstvím, závistí, nenávistí k sobě sama i ke svému okolí..." jedině dobře. Pak je mi fuk jakou berličku použijou. Hlavně tuhle berličku nedávat do rukou nízkých entit - což kromě kyvadla se zvládá i v konstelacích, to mi můžeš věřit že těch se tady provozuje taky hodně.
Takže ono to nějak půjde, ale tou formou pokus - omyl. Nikde a nikdo neví jaká je tady jediná čistá cesta / návod, jak se zbavit všech negativních programů a nastaveních od temných co do nás přes generace cpali. I kdyby byla, nefungovala by všem, plno duší si to rádo dělá složitějším.

Hele, teď přes léto jak cestuji, tak si všímám těch šílených věží, signál mají už úplně všude, nedá se před ním utéct. Nepamatuji si že jako dítě bych měla s tím problém nebo že právě v přírodě kde kyslíku je dost (třeba v lese), by člověk trpěl dušností. Pak se ale vyleze na palouček a ejhle, tam 5G věžička... Jak to vidím, mám chuť popadnou kanystr a sirku a udělat flambování. Ono kromě kyslíku to umí i jiné věci, a bylo by nešťastné, kdyby lidi tohle opominuli řešit - ještě tak říct že elity to s námi myslí dobře, že prostě dochází kyslík a my si máme zvykat. Pak nám to mohou sypat zvesela dál a nikdo nic. Hlavně nedávná zpráva o tom že žádná dešťová voda nikde na světě už není pitná, to taky nikoho netankuje... Tohle je ale už docela brutálně na zamyšlenou. Dešťová voda, by měla být jenom voda, čistá jako sklo bez příměsí! Ale co, zvykli jsme si na kyselý deště, zvyknem si asi i na jedovatý deště...
Jo přesně, to Španělsko bylo zase taková zkouška - jestli to někoho nadzvedne ze židle. Salámová metoda jede dál. Ještě pak někdo neinformovaný se inspiruje filmem interstellar a protože je to zase "nová" fantasktní zpráva která bude vzbuzovat úžas, bude se to šířit dál. Doufám, že ho pár lidí odvrátí od této myšlenky a upozorní ho na jen 5G věží, aby se zbytečně neztrácel čas a neodvádělo se od něčeho co je už alarmující. Ty věže vidím ve velkých městech namrskaný jednu vedle druhý, v jedný ulici jsou vidět třeba tři - jako kdyby neměly tyhle věže větší dosah než 150 metrů! Tak co je to za technologii že?<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 15.8. > Kiki_> 

Asi jo, máš pravdu, to je zajímavé - ověřit si ty ezo lidi přes přístup ke kyvadlu. To doopravdy funguje každému, ale jednoznačně je hlavním ovladačem pohybu kyvadla prostě a jednoduše ruka, přes podvědomí. A podvědomí může ovládat kdekdo.

Já si myslím, že mám základní kus zodpovědnosti v tom, že se neodvažuju někoho léčit. Už tímto informováním o této šílené záležitosti, co jsem zažila, určitým způsobem riskuju, že dělám nezodpovědný počin. Ale nelžu a na nebi fakt něco lítá.
Ač mám mojí GF ráda a mohla bych mimozemšťana, kterému věřím nejvíc, požádat, ať skrze mě posílá energie, či informace, nebo si vyvádí vůbec co chce, netroufám si. Co když to doopravdy nejsou ti, za které se vydávají? Pořád tam ta pravděpodobnost do určité míry je.
Co potom?
No, ale mám obavy, že mnoho léčitelů si takovou sebekritiku nepřipouští, prostě jim nějakým způsobem přeskočí, dostanou se do nějakého napojení, zažijí věci za hranicemi jejich dosavadního vnímání, získají trochu přesah a jupí, jdou léčit. No ale kdo skrze ně působí?
Těžko říct. Někdy to zabírá, někdy ne, někdy je to vyloženě magie galaktického rázu a přesto to nemusí být doopravdy naprosto svaté, tak jak jsem to zažila s léčením skrze archanděla Michaela. Ono to nemusí škodit, dokonce to má i pozitivní účinky, až zázračné, ale v rámci složité exo-politiky to může být podraz.

A to je ještě případ lidí, kteří to vlastně myslí dobře. Pak jsou asi vychcané líné ženské, které hledají levný způsob, jak se živit a výsledky jejich počínání jsou jim u zadku. Tam je siderické kyvadlo, kouřová clona a hypnotické ovíjení "čaker" asi ideální řešení.


Mno, jak bude vypadat budoucnost, taky nemám úplně představu. Spíš vidím takové organické procesy přerodu. Že když se dostane stav frekvenční kvality člověka kolektivně na určitou úroveň, přijde takový dynamický efekt, kdy se najednou vytvoří síť silných lidí, kteří samozřejmě vyšoupnou starý systém. Jakmile se dostanou ven informace a lidem to bude muset dojít, jak je s nimi zacházeno, zametáno, jaká je to nehorázná sprostota, kdy vše přestane tlumit ovčí dav, co věří mainstreamu, můžou věci nabrat velice rychlý spád.

Doba je plná změn a růstu. Jsou nové myšlenky, nové proudy, lidi chtějí růst. Je směšné, jak se to Křešovka snaží celé zredukovat na technicistní vizi Elona Muska - to je něco tak malého!

Další věc je ta, že když GF doopravdy přijde, lidi roztají, budou rádi, že jsou tady.
Jen mi není jasné, co tomu okamžiku bude předcházet. Co se ještě musí stát.
Je to takový zvláštní stav, kdy létají po nebi, já je vídávám v těch polohmotných éterických podobách a nějaké povědomí o nich je, ale pořád se mlčí a nic se neděje.


"... třeba i práce na tabulkách, kde je napsáno "seš kretén, trpíš spasitelským komplexem, sebemrskačstvím, závistí, nenávistí k sobě sama i ke svému okolí..." "

To se píše v těch tabulkách od Brože? No nazdar :-)
To je otázka, co je doopravdy chyba. Kolikrát je to něco úplně jiného, než co si člověk myslí.

Mě třeba vytáčelo celý život NWO formou nějakých nefilimských satanistických zmetků a bezohledných psycho her pomocí techologií s mou osobou. A já se snažila být dobrá a nepropadat nenávisti. A to byla chyba. Propadnout nenávisti bylo naprosto v pořádku a plně opodstatněné, ale je dobře, že jsem se tomu bránila, protože bych neměla řešení. Když jsem to řešení našla, tak se ta natlakovaná emoce za dlouhé roky mohla plně seberealizovat.

Ono je plno věcí jinak, oproti těm duchovním pravdám a výchově, kterou jsme procházeli jako děti.
"Chovat se slušně" je vlastně způsob, jak se umlčet a stát se ovcí, jak se naučit lhát, chovat se jak pokrytec a nechat zlo, ať dělá co umí. Neříkám, že je správně "chovat se sprostě", ale někdy i fakt jo. Lidi mají tendenci se obviňovat z něčeho, co není pravda a chybu dělají v něčem, co vůbec nečekají, co by je ani nenapadlo.

S 5G a podobnými věcmi už i ztrácím naději. Odborná veřejnost je zkorumpovaná a ti, co chtějí něco měnit, jsou umlčeni, zesměšněni, zabiti, stejně jako vše okolo mimozemšťanů.... pamatuju si, že v r. 2015 měla vyjít nějaká souhrnná zpráva o tomto záření od WHO, tenkrát jsem té organizaci ještě i věřil a doufala. Prd. Nic nebylo, začala dimenzionální válka, ustaly diskuze a od té doby si jedou svoje, hůř a hůř, fašisti SSácký zrůdy.

Co máme dělat? Vzít jak opice šutry a roztřískat jim to? Dají ti pokutu, opraví to a nic se nestane.
To je o tom davu, který věří lžím o tom, jak je to pro jejich dobro, ne pro jejich zotročení a zlikvidování životního prostředí.<reagovat 
 Kiki_ (Pravidelný) - 15.8. > PřilítliMimozemšťani> 

Emoce jsou fajn, emoce jsou supr - i ty zdravě nasrané, když dítě zavrčí jako pes, beru to tak že neumí říct "sereš mě, nech mě bejt a jdi prudit jinam" - řeknou to tak jak to viděj u psa ale neuměj si to slovy obhájit. Však kolik lidí sáhne na psa když vrčí? Malé děti prostě myslí jinak, taky bych je za to nebila, neokřikovala a bezdůvodně jim neříkala aby seděly tiše se složenýma rukama. Takhle si je malují jenom dospělí s vymytými mozky.

Když někdo trpí sebenenávistí a neovládne to, většinou to končí fakt tragicky. S těmahle lidma ani nejde jednat v rukavičkách - dát jim cukříček a říct že za to nemohou, že se takhle narodili nebo je takhle někdo vychoval. Ne, raději drsně říci "dovolil jsi aby tě takhle rodiče ořezali, jo život jsi měl na hovno, ale nemusíš se takhle chovat i nadále. Přiznej si, že tady se chováš jako ublíženej blbeček, že tady se chováš už jako maniak a udělej s tím něco." Zalepit to flastrem "všichni jsme jednota, posvítíme sluníčkem a bude to fajn" nejde. Jsem prostě pro upřímnost. Lidi neumějí ovládat své emoce, spíše se perou jenom o energii a v chování jsou občas jako zvířata - někdy se urážej pomalu bezdůvodně. Však pěkný příklad že je jsou někteří nasraní už jen za to, že jiný člověk má jiný názor. Doslova že to v nich cloumá, protože mají potřebu ovládat druhé. Prostě je to někdo naučil a tak to dělají celý život - že terorizují jiné natolik, že jim i vadí kdyby někdo měl nějaký svůj osobní názor. Tohle myslím tím, že je nesmyslné si nést dál a plno lidí s tím neumí pracovat, neuměj se toho vědomě zbavit a cosi budem říkat, tohle neuměj kolikrát ani školení psychoterapeuti, psychiatři, pychologové a jiní diplomovaní dohlížeči na správné chování. Hlavně že umějí identifikovat cholerika, narvat ho prášky a zkasírovat.
Jsem ráda za každého terapeuta, ať už je ezo nebo není, který umí od lidí tyhle programy odstraňovat, i kdyby to nebylo na 100%, snaha se cení. S tím jak se lidi k sobě chovají, se opravdu nedá vykročit do galaktického věku. Nebyli bychom přeci o nic lepší než reptiloidi - máme jejich "výchovu".

Zase upřímně, vyšší vibrace kterým planeta prochází, by tyhle programy měly nějak "vypálit", ale děje se to pomalu nebo je plno lidí nějak odolných vůči tomu měnit vlastní přesvědčení. Raději si nechají doslova od nových energií roztrhat tělo, než aby přijali novou myšlenku o sobě samém. Je lepší tomu vyjít nějak naproti a zkoumat to, byť formou pokus / omyl, než sedět a čekat že záblesk to vyřeší za nás.

Jo, já vim že si nepůjdu sednout za podpálení nějaké 5G věže, a prokaž u soudu že ti ta zlá věžička ublížila když na to nejsou výzkumy, většinou je to o dlouhodobých účincích.

Proto doufám že vyšetřování covidu povede k tomuhle, a ne k závěru "na planetě dochází kyslík". To by bylo už úplně v loji.
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 15.8. > Kiki_> 

No, ti SSácký chytráci jsou schopní pomocí 5G a chemtrails atd. vytvořit natolik dusivé a unavující životní prostředí, že jsou pak schopní říct: milí zlatí, dochází kyslík, takže zabijete všechna zvířata a když to nebude stačit, začneme zabíjet vás. Kdo se udusí, jeho blbost.
No a místo sundání všech těch mikrovlnných svinstev zmanipulovaný dav vylízaných blbečků uvěří a budou žrát brouky dovezené na koloběžce, přesně jak říká ten V.K.

Vždyť už to dokládá ten stav, kdy údajně Rusko na území, které už má dobyté, ostřeluje jadernou elektrárnu. Který kokot tomu může věřit? Mezitím Rusko na mezinárodní úrovni v OSN jasně varuje, že jestli se Ukrofašistům podaří vyvolat jadernou pohromu, mají to na svědomí oni.
Jednoznačně má pravdu, to snad dá obyčejná logika ne?

No ale dav to žere, Rusko je přece špatné.

K emocím - k tomu se pokusím nějak popsat, co jsem načerpala.
Ten tvrdý přístup, který popisuješ, jsem na sebe taky aplikovala, z nutnosti, když jsem se potřebovala sebrat ze svých dimenzionálních příhod v minulosti. Ale není to doopravdy funkční.

Když přišla GF, v něčem mě vyloženě rozmazloval a nutili mě se úplně otevřít a najít příčiny. Většinou to vedlo přes poznání míry mého zneužívání ze strany NWO a vůbec přes poznání souvislostí.
Vyloženě mě zahrnovali péčí, láskou a trpělivostí a nadějí, používají na mě všelijaké jejich léčebné metody, vyšší inteligenci atd.
Když jsem se vyloženě "rouhala", tzn. nemilosrdně zle analyzovala vše, co je v mém životě pravda, nechávali mě, nijak mě nezastavovali, neopravovali. protože je to tak, že vše je pravda, jde o úhel pohledu a je třeba je všechny jasně definovat a pojmenovat. Tím, že si něco přiznáš, nebo to nemilosrdně na prach rozebereš v negativním ničivém slova smyslu, neděláš nic špatně. Je třeba to pojmenovat.

Jakmile jsem začala víc chápat, o co jde a začala jsem se čím dál víc dostávat do dimenzionálního spádu všech událostí a našla jsem osvobozující "kouzlo" spojení s planetou a Stvořitelem a začala v černé díře nekonečna likvidovat veškeré své nepřátele, mohla jsem využít veškerý svůh hněv a nenávist a vybít to do nepřátel, do takových, kteří si to vyloženě zasloužili.

Jestli jsem někdy byla černý mág, tak toto jsem ještě nežrala. Jestli jsem někdy byla na bitky, tak tohle bylo neuvěřitelné. Vymlátila jsem do toho veškerou svou nenávist, veškerou zlobu a vyplatilo se mi to.
Viděla jsem neuvěřitelné věci, otřesné a zároveň překvapivé. Kupř. prvotní skupinka satanistů, která mě prudila, měla kdysi dávno za úkol umučit a hnusně utýrat skupinu divokých prasat. No a ve výsledku jsme došli společně do bodu, kdy se dozvěděli, že ve skutečnosti byli oni ta prasata, protože jim na tento úkon kdesi v budoucnosti jejich nadřízení z NWO uměle přestřelili vědomí právě do těch prasat, které oni kdysi dávno umučili, aniž by věděli, že mučí sami sebe. No a já viděla okamžik, kdy se to ta skupina satanistů dozvěděla. Jejich reakce byla vážně zoufalá.
Byly to odporné bizarnosti, hlavně ze začátku.

Potom, co se podařilo vypráskat doopravdy absolutní většinu hrubé síly NWO, ať to bylo co to bylo a zůstalo takové to okultní jemné hraní, což nebylo taky nic moc příjemného, ale už to nebyl takový nápor, tak se mi dostavil syndrom válečného veterána.
To je rozvrácený stav, kdy je člověk nastavený na takřka sebevražednou jednotku zvyklou na věčný boj, který ale najednou není a ty rozvrácené emoce a rozvrácená nestabilní osobnost zvyklá na adrenalin začne tu agresi obracet do sebe a upadá do zavrženého stadia. To se mnou GF vyloženě řešila a trvalo to cca 3 - 6 měsíců, než mě z toho dostali, přičemž já se snažila spolupracovat. Jak přesně to udělali, hovory a zářením a operacemi v podvědomí, energetickém a informačním prostředí mé osoby.

Potom, co mě dostali do stabilizovaného, už více harmonického stavu, jsem se musela vyrovnávat s tím, co se mi stalo a navíc ze sebe musela vyhánět různé usazené zrůdy. někdy jsem sebou vyloženě škubala na posteli, jak mi GF z těla vyháněla různé potvory. Asi nejvíc extrémní to bylo s ukrajinskou krizí.

Celou dobu na mě aplikují nejrůznější metody, ne všechny jsou ale příjemné, nechají mě, ať se klidně krajně naseru, ale v něčem mi prostě nevyhoví a nic si nevynutím.
Protože jsem paranoidní, už mě vykoupali ve všech možných verzích, co jsou.
Vždycky si 2 hodiny myslím, že jsou démoni, nebo tajná vojenská jednotka, odžiju si ty emoce, srovnám si fakta a mám pokoj od té verze na dlouhou dobu.

Přístupy Galaktické federace jsou na vyšším levelu, než co jsou schopní si poskytnout lidi navzájem. Zažila jsem extrém, ale zároveň k tomu mám nadstandardní psychologickou péči od GF.
Jejich řešení jsou překvapivá, ale nedokážu to nijak kompletně definovat.


<reagovat 
Kikimora (Pravidelný) - 15.8. > Já nevim, z mého pohledu práce s kyvadlem co dělá Brož a pak její praktikování do života, je nepřijatelné. Oni s Brožovou fakt berou kyvadlo na sebemenší hovadinu. No jo, ale kde je potom to rozvíjení intuice? Kde je to utváření si názoru dle vlastních zkušeností? Jak se pak chtějí tihle lidé pohybovat a chovat v téhle společnosti? Umí se pak rozhodovat bez kyvadla? A z mého pohledu, napojení se na své vyšší já nezaručuje, že se dozvíte pravdu. Vyšší já nepůjde proti tobě, může vyhodnotit, že v daný okamžik je nějaká informace pro tebe nežádoucí a podle toho pak bude odpověď. A léčení přes kyvadlo typu, co běží i ASK je totální chujovina. Jakože...kyvadlo, mam parazity..ano, kyvadlo můžeš je odstranit...ano, kyvadlo odstraň parazity. To je jen hra s psychikou, která může být ve výsledku dobrá. Nemoce jsou hluboce propojeny s psychickým stavem. A když vám kyvadlo dá ten klid, že je všechno ok, tak se to pak opravdu může stát. To samé s bloky a programy, co tam mlela. Oni doporučuji kyvadlo nosit všude sebou a to i na PT. V kabelce, v autě, v kuchyni. Paní u ASK nemohla spát, šup vzala kyvadlo. Tohle neni správné, alespoň z mého pohledu. To samé karty, je to odvádění a zlehčování si věcí, pro mne je to lenost sám přemýšlet a rozhodovat se. A to sama kyvadlo i karty vlastním. Lidé za vámi přijdou s problémy o kterých ví a čekají, že to za ně vyřešíte. To samé, při praktikování na sobě, vaše vědomí opravdu může ovlivnit výsledek a je třeba velkého cviku, aby se tomu člověk vyvaroval. Také v tom vysílání padlo, že je třeba odstranit programy svého vyššího já a i duchovním průvodcům, protože se teď často stává, že konají tak, aby jste nezvyšovali vaše vědomí a vibrace, wtf? Ale vysílání před trvdila, že je to nejčistší forma napojení. Nene, za mne ne. Tohle určitě není cesta, alespoň pro mne. Díky tímhle věcem, jsem se nestala tím, kým jsem. Tyhle věci ze mne neudaly odolného člověka. To ze mne učinil život a zkušenosti, které jsem nabyla během něj. Ale...jak už jsem řekla, není jeden jediný recept a uznávám, že někdo jiný může mít jiné poznání.
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 15.8. > Kikimora> 

Brožovka je právě izolovaná, oni si s tím Ondrou jedou svoje a podávají o tom zprávu. Jenže je to celé úplně iracionální - oni vlastně žijí z peněz youtube - z diváků a z toho e-shopu, snaží se dávat příklad a z banalit toho, že vlastně naplno dělají zrovna to, co dělají, dělají nějaké vyšší poslání. Jednou Brožová vychvalovala, jak byla příjemná v Baumaxu, protože se vyspinkala do růžova. :-) To je asi jediná, komu se to stalo, nebo možná ještě v životě nebyla klidná, co já vím.
Přitom, stačí otřes na trhu a jsou v háji.

To, co žijí oni, je pro pár lidí a ještě se jim to nedá jakkoliv závidět. Já jí peníze vážně nezávidím, ona ale o ničem jiným skoro nemele.
Melou nesmysly, protože musí, aby se uživili.
Do hloubky jít nemůžou, protože to mají jako business a myslím, že Brožová na hloubky doopravdy nemá.
Ona je právě ten pragmatik býk, společenská ezo drbárna.

Když poslouchám referenci ASK a kyvadla, umírám :-D To je jak její meditace se smějícím se lýtkem a černou kostkou. Já si to nepustila, teď je tam nejsolidnější ten Tichý, říká zrychleně a mírně despotickým hlasem to, co Chvátal říkal pomalu a lehce uspávajícím hlasem před dvěma týdny :-)
Aspoň je nějaká sranda což.

Jinak souhlasím, že fixace na nějakou věc je na prd. Já to nemám, veškeré nástroje, které používám, jsou nehmotné.<reagovat 
Čtenář - 16.8. > Však vy to nakonec s julou dáte dohromady. VŠICHNI VÁM FANDÍME!!!
<reagovat 
Kikimora (Pravidelný) - 13.8. > Válka o planetu...no tak tu přeci nemůže vést leckdo, nějaký vyšší transformační stupeň je nutností, i když ty to tak nebereš. Spáč určitě takovou válku nepovede😉
Duchovní vývoj nejsou jen praktikované meditace apod. Duchovní vývoj je i porozumění, co se odehrává teď a tady a z jakých důvodů. Podle mne to jde ruku v ruce a nemělo by se to oddělovat. Ale uznávám, že i to se děje. To jsou podle mne často ti sluníčkáři, jak já je nazývám.
Kontakteři jen informují o dění a neřeší duchovní rozvoj..no já si myslim, že tohle je docela chyba. Jak už jsem psala, jedno bez druhého nejde, jinak je to pouze takové polovičaté a celek lidem uniká a pak nalítnou kdekomu. I ty tahle témata otviráš a to je dobře. Třeba tak i Corey Good. Když nemá člověk žádné duchovní povědomí, tak to dopadne přesně jako u Křešovky... hotová tragédie.

Co se týče Smetany a jeho pohledu na mimozemské rasy, tak ten ví moc dobře, občas v nějakém vysílání to jde poznat, takové čtení mezi řádky. Dělá regrese, takže určitě tyhle věci ví. Archanděli vůbec neřeším se přiznám. Asi jsem ovlivněna jejich prezentací a ztvárněním přes církev, kterou fakt nedávam. Pojetí víry v boha tady na Zemi je mi silně proti srsti.
Letos na dovolené jsem pochopila, že není samozřejmostí, že ve všech koutech světa se nachází lidé, kteří jsou jako ty, já, Kiki, Delta atd. I když je ty věci i zajímají, tak přeci jen jsou svázaní svoji vírou a nikdy tyhle věci neprijmou. Je to spíš pro ně senzace na povídání. Pochopila jsem, že střed Evropy a její obyvatelé jsou v tomto výjimeční. Určitě se najdou i nějaký jedinci kdekoliv na světě, ale kumulace takových lidí jako je tady, tam opravdu neni.
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 14.8. > Kikimora> 

Máš pravdu, že jedno bez druhého nejde, spiritualita je s celou věcí samozřejmě silně spjatá, dokonce jde hlavně o spiritualitu a rozvoj člověka, protože to je zkrátka nutnost k přežití.
Jenže, já jsem se nijak nerozvíjela, podle mě to, co se děje, plně odpovídá tomu, co jsem se o sobě dozvěděla. Jsem z lodi GF v inkarnaci a až umřu, vrátím se do těla na lodi GF. Duchovně už jsem hotová, za tento život jsem se duchovně nijak nerozvinula, protože boj o život nepovažuju za duchovní vývoj.
Od narození žiju v odporném světě, protože vnímám víc. Z mého pohledu bylo odporné prostředí a doopravdy se podařilo v dimenzionální válce vše vyčistit.
Kolik zla dřív bylo ve vzduchu, temnota, zlo, lepkavost, zrůdy, příšery, chiméry. Nechápu, jak v takovém prostředí chtěl někdo meditovat, nebo jakkoliv udržovat jakoukkoliv duchovní školu.
V prostředí plném temnoty, zla a chimér, kde do hlavy ještě mlátí mikrovlnné systémy, kvůli bezdrátovému signálu.
Jak v tomhle někdo může meditovat? Nikdy jsem to nepochopila a všech těchto duchovních lidí jsem se vždy stranila.

To, co se nakonec semlelo, byla válka, ne cesta osobního rozvoje a než abych se rozvíjela, tak to byla spíš prověrka dosavadního. Nyní je prostředí o mnoho víc vyčištěné, možná že se skutečně i dočkáme prostoru pro nějaký duchovní rozvoj, třeba "až to vypnou", všechny ty otřesné mikrovlnné systémy.

Podle mě je potřeba, aby lidi pochopili, že existují mimozemšťani a že technologie, které tu máme, jsou namířeny proti nám, že nám hrozí nebezpečí.
Vůbec není potřeba, aby u toho Jaroušek a Mánička seděli v lotosové pozici a procházeli osobnostním vývojem.
Všelijaké vesmírné záření, které na nás působí, nás nutí k vývoji, podporuje ho.

Cestu osobnostního vývoje podává třeba Brožová, že jo. Evidentně to spočívá ve spoustě jalových keců a koupi kyvadélka v jejich e-shopu. A to je prý transformace.

Kdyby se někdo rozhodl to vzít vážně, že se jako transformuje nějakou sebepílí, tak co bude dělat? Najde si zdroje, knihy, informace, osobnosti, které valí vše ze starého věku.
Bude meditovat podle mustru, který zavedli dráčci. Přijme tezi, že je v samsáře, nedokonalý a hříšný, co se musí strašně moc učit a usedne do lotosové pozice, začne naplňovat všechny instrukce starého věku.

Podle mě je nejblíž Helena Heclová, z lidí, kteří neřeší mimozemšťany. Ona je upřímná hledačka pravdy a říká, že všechny koncepce starého věku se rozpadnou, že jdeme do něčeho úplně nového a v současnosti taky vnímá ten apel na emancipaci duše, stát se člověkem s vlastní zodpovědností a silou.
Sice to získává na drogách, ale některé informace se podle mě nedají ani jinak získat.


A máš pravdu, že tady ve středu Evropy jsme v tomto dost ojedinělí, že u nás docela dost lidí řeší tuto záležitost.
Je to tak, děláme základnu pro GF - lidskou základnu.
Jednak tu máme kosmické záření, jednak jsme slovani, máme specifický jazyk, nás si mimozemšťani doslova vybrali, nás si tu už od začátku pěstují.
My jsme národ, který má mimozemšťany pochopit první.
Protože tu nemáme žádné debilní náboženství a jsme docela inteligentní, vzdělaní a ničím nijak zvlášť netrpíme.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 14.8. > PřilítliMimozemšťani> 

Úkolem člověka je hlavně chápat. Mimozemšťany, NWO, dimenzionální situaci, že jsou v podzemí nějaké technologie, že náš život ovlivňuje kvalita slunečního a vesmírného záření, všechno toto.

Místo toho si lidi myslí, že rozvinou jasnovidnost třeba. Já mám jasnoslyšnost vrozenou a kvůli své jinakosti jsem celý život ponižována, že patřím do blázince, od úplných nul. Co je na tom skvělého? Když to obnáší boj o život, kruté útoky.
Zkuste si chodit do práce, když vám někdo non-stop nadává a deptá, syčí na vás nějaké elitní primadonky atd. Musela jsem to zvládat několik měsíců, než se mi podařilo tyhle kurvy od NWO setřást a vynalezla jsem kouzlo, které je začalo zabíjet.
Proč to lidi chtějí, vědí co chtějí?

Někteří kontaktéři si hrají na kouče osobnostního, nebo duchovního vývoje. Nabízejí kurzy channleingu, nebo že jim otevřou třetí oko. Je otázka, s kým jsou spojení. Co za hajzly funguje jako jejich duchovní průvodci.<reagovat 
 Kikimora (Pravidelný) - 15.8. > PřilítliMimozemšťani> Hele, já jsem taky vědomě tohle nerozvíjela, třeba meditace napraktikuju vůbec, netančím kolem ohně, neotvíram portály na slunovraty apod., vím že je to pro mne uplně zbytečné. Přišla jsem k tomu uplně z jiného konce, z toho opačného.....přes celosvětové politické události. Asi neni jednotný recept a cesta, jak je vidět ze zkušeností v okolí.
Ale třeba takový Roško to měl propojený, to i to.
Smetana podle mne taky není stará škola, už jen to že dělá QHHT regrese, které se starou mystickou školou nemají nic společného. Starý věk skončil...je to tak.

Brožová tomu říká cesta osobního rozvoje, ale u ní člověk zakrní a zabředne do zbytečností. Nic vývojové na tom kanálu nevidim, možná se tak ona vyvinula v marketingu, když navštěvovala kurz, jak prodávat své produkty. Dokonce ve své samolibosti ji nebylo ani trapné se tim veřejně pochlubit. Tak nějak ty zbytečnosti a cetky prodat musí, když chce jít v hojnosti do toho zlatého věku 5D 😅

<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 14.8. > PřilítliMimozemšťani> 

Celá pravda, v duchovním a reálném slova smyslu je taková, že vůbec neplatí vůbec žádné naše představy o kosmickém smyslu naší existence tady a našich předpokladů, jak věci budou.

Všechno ze starého věku se musí vyhodit do vzduchu a v následném transformačním procesu se věci ustálí v nových hodnotách, přičemž dojde k evoluci našeho druhu, resp. spíš k uzdravení, spolu s planetou.

Toto je dáno tím, že máme štěstí, že jsme v rámci obrovského organismu vesmíru v galaxii, která se ze zásahu vesmírného viru vzpamatuje a uzdraví a naše planeta je ještě k tomu v podstatě projekt imunitního systému našeho vesmíru.
Byly galaxie, které takové štěstí zkrátka neměly a jak tehdy šel vesmírný vir naším vesmírem jako novinka, kterou imunitní systém vesmíru ještě neznal, tak ty galaxie zničil.

My jsme již v galaxii, pro kterou přišel vesmír a jeho imunitní systém jako záchrana, protože už ten vesmírný vir načetl, vyhodnotil a našel proti němu řešení.

Proto máme budoucnost, protože vesmírný vir se podařilo v tomto časoprostoru zlikvidovat a tím pádem porazit všechny ty temné síly - všelijaké dimenzionální obludy, chiméry, špinavé temné informačně-energeticé prostředí obecně, dále všelijaké negativní temné mimozemšťany, šediváky, drakoniány, reptiliány, všelijakou další potemnělou zašlou verbež galaktické a vesmírné mafie .... vše toto jsou projevy toxinů, projevy poškozené, napadené tkáně.
Takže procházíme procesem likvidací vesmírného viru a následnými ozdravnými procesy.

Je třeba vše brát jako fungování organismu. byly snad ty galaxie, které zničil vesmírný vir, nějak duchovně pokleslé? Možná byly slabší, nebo naivní, ale asi sotva byly pokleslé. Prostě měly smůlu, schytaly první agresivní nápor vesmírného viru, který byl tou dobou v našem vesmíru novinka. Asi jako když dítě chytne spalničky, ze začátku, než imunita dítěte najde řešení, to zkrátka vůbec není dobré.

Dokonce spirity jedné konkrétní galaxie, která byla zničena, fungovaly u nás, v naší galaxii, na naší planetě, jako naše podpora.
Ti se s tím vesmírným virem vůbec nepárali. Říkala jsem jim švihlí robůtci. Oni byli v nižší dimenzi, byli děsiví, vzteklí, rychlí, jednu dobu, docela dlouhou, fungovali jako jednotka nejagresivnějšío odporu proti tomu vesmírnému viru, než jsme se vzpamatovali, došlo nám, o co jde a začali se chovat dostatečně boje a obrany schopně.
Potom se tito robůtci přesunuli zpět do své galaxie, která díky tomu, že oni pomohli nám, nabrala nový dech, protože jim bylo v rámci vesmírného procesu převedeno obrovské množství energie a duchovní naděje a výživy. Oni se tedy dostali zpátky do své galaxie, již rovnou do vyšších dimenzí a dále pracují na rekonvalescenci, udzravení a rozkvětu své galaxie.
Oni tam neměli už nic, neměli tam vůbec život a pouze vyhasínající jádro galaxie, byli strašně sejmutí.


Takže se v tom všem nedá vůbec něco předpokládat a veškeré naše pokojné pravdy z minulých věků nestačí.

V současnosti je skutečně žádoucí, aby se člověk vzpamatoval a spirituálně se zvětšil.
Což má být ten frekvenční vzestup, doba jde dopředu, objevují se nové pravdy, náhledy a reality.
Jakoby jsme byli uměle narvaní v malé bedničce a jsme zhypnotizovaní ideologií, že je správné, že jsme v bedničce.
No a ono to tak není a musíme vylézt z bedny.


<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 15.8. > Kikimora> 

Ano, právě proto mi připadá trochu šílený ten jev, kdy vyskákalo plno lidí, hlavně ženských, v batikovaném tričku, jako typický "ezoterický lid", který představuje to transformační jádro, jak to podává Brožovka.
Co se týká myšlenek, jsou vlastně okraj, ne jádro, velice naivní nacukrovaný okraj, který dělá "image".
Mnohem více kvalitních podnětů přichází od lidí, kteří se vlastně tou typicky "alternativní" cestou nikdy nezabývali.
A myslím si, že tam je větší základna a naděje pro změny. Třeba ve vědecké sféře, kde může vzniknout základna lidí, která se proti komerčnímu a materialistickému teroru vzepře. V zemědělství, u lidí, kteří jsou nuceni chápat přírodní procesy, atd.

Esoteričtí lidé, ti typičtí, jako jsou třeba ty Příznaky Transformace, ignorují stinné stránky reality, utečou do svého šťastného lásečkového světa a vykládají dojmy ze svých lepších stavů, kdy jim něco konečně dávalo chvíli smysl.


<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 15.8. > PřilítliMimozemšťani> 

Poslední dobou se objevují i filosofické otázky, jestli je vesmír přátelský.
Je, vždy je, jak jsem zažila vesmírné a kosmické síly, planetu, Stvořitele, jsou přátelští. Milující a podporující.

Zase vše vysvětluje ten příměr s živým organismem, je to podle mě funkční model, jak nazírat na kosmologii.
Organismus podporuje všechny svoje orgány a buňky, vyživuje je, regeneruje, tak jako my očekáváme od Boha, Stvořitele. A když nejsou problémy, tak to tak je.
No, ale když je nemoc a problémy, tak ten organismus milující své tělo přesto někdy někde nápor nemoci neustojí a v té oblasti, kde tělo nestačilo na obranu a uzdravení, nastupují morbidní stavy, poranění, ztráta vitality, nekroza, nádor, nebo něco takového.

A kdyby všechny ty buňky a krvinky atd., co žijí v našem těle, mohly vyprávět, tak by se ukázalo, že možná prožívají příběhy jako my.
Takové zdravé tkáni by se kus tkáně napadené virem taky jevil jako zkorumpovaný, zkažený a zavrženíhodný.

Přesto všechno je pořád vesmír a kosmos přátelský.


<reagovat 
 Kikimora (Pravidelný) - 16.8. > PřilítliMimozemšťani> Mnohem více kvalitních podnětů přichází od lidí, kteří se vlastně tou typicky "alternativní" cestou nikdy nezabývali.... Tak s tim souhlasim, to bych podtrhla, vybarvila a dala s vykřičníkem. Podle mne jsou více uzeměný a nenechávají se moc ovládat představami. Jdou na to tak nějak "hmatatelně", logicky, mají lepší paměť a ví, že je nutné si pro informace dojít do minulosti, aby se jim skládačka přitomnosti co nejlépe ucelila a aby bylo možné co nejlépe věcem porozumnět. Je tam zároveň i to chápání vyšších principů, které nelze popírat.
Jednou Brožová vychvalovala, jak byla příjemná v Baumaxu, protože se vyspinkala do růžova. :-) ......to je přesně celé ona, klade důraz na běžné věci a dělá z toho senzaci a největší mystérium 😂 Jak jsi psala o tom syndromu veteránů....no je to pochopitelný, jsou to traumtické věci a vždy se to nějak podepíše na psychice. Jsem ráda, že máš nadstandard od GF😉
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 16.8. > Kikimora> 

Je to tak, jsou to třeba doktoři, jako je Steven Greer v USA. Ten je hlavním důkazem, že NWO není produkt ruské propagandy, protože teď se nás SSácký chazarský svině NWO snaží přesvědčit, že veškerý dosavadní vzniklý odpor proti nim pochází z Ruska, protože to je ta nejhorší národnost na planetě, zato oni, židi, nácci a další odpad jsou nej nej nej.

Takže třeba doktoři, další jsou z tajných vojenských programů, zajímavější a zásadnější informace podávají badatelé, nevím třeba, čím je původně Chvátal, ale taky mi nepřipadá jako ezo-mánička. Nebo ten Pavel Roško, jak podal fascinující výpověď o mimozemšťanech, byl dle svých slov dokonce ve vězení :-), taky žádná ezo-máňa. Další silný proud alternativy je de facto společensko-politický, ač mystiku většinou uznávají, ale prvotně se jí nezabývají.

Z ezoterických vod toho podstatného až tak moc nejde.

Jo, díky, za to pochopení, mám nadstandard od GF, dlouho jsem žila v extrémním vypětí a stresu, ve věčné válce, fakt jsem si myslela, že nakonec stejně umřu, ono nebylo nic jisté, byla jsem v dezolátních stavech a GF mě dává po kouskách dohromady a občas do toho přijde stvořitelský zázrak, kdy se povede něco, něco ze mě odmotá, co je za pár okamžiků hotové a GF si pochvaluje, že sami by to dělali čtrnáct dnů.
Zároveň to není to pověstné šamanské "roztrhání a znovusložení", smrt a zrození, nic takového, to nemá s nějakou iniciací nic společného.
Je to prostě válka, tak je nutné to brát. To nemá vyšší smysl, než vyhrát a přežít.
Bez pomoci bych to samozřejmě nemohla přežít. NWO se na mě vyloženě soustředilo, napálili do mě volty, satanisti mě měli na drátkách skrze technologie, chtěli mě psychicky zlomit. Bez pomoci GF bych s největší pravděpodobností spáchala sebevraždu.
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 17.8. > PřilítliMimozemšťani> 

Nakonec jsem se přece jen podívala na Ramonu Siringlen - Proč v současné době mnoho světelných pracovníků zdánlivě mlčí, u Grunwalda, ze zvědavosti.
Protože tato ženská mi připadá jako typická ezo-máňa, tak co z ní vypadne. Nic. Vůbec nic. Mě fascinuje, že někdo dokáže mluvit půl druhé hodiny a neříct vůbec nic. Veškerá její myšlenka by se dala shrnout do dvou vět. Že mnoho lidí mlčí, protože necítí takovou potřebu a jsou prý přichystáni pro budoucnost a že navíc, různí lidé procházejí různými fázemi, kdy jsou aktivní, nebo naopak utlumení a že "aktuální energie" tito "světelní pracovníci" nemají potřebu neustále všichni komentovat.
Dále samozřejmě, že vše je dobré kromě těch, co říkají, že zachraňují planetu (opět tam spadám), protože ti trpí spasitelským syndromem a dojedou na to.
Dále je z ní znát, že se notně inspirovala Brožovou v jejích projevech, protože nasadila "moudré" fáze své mysli do stejné hlasové tóniny jako Brožovka, vyluzuje naprosto stejné melodie, když dává najevo svou nejvyšší moudrost.
O skutečné situaci, o okolnostech toho, co se děje, absolutně vůbec nic.
Věří, že jí se nedotýká společenská situace.
NWO neřeší, problémy nezná, prostě pindá a pindá a pindá a pindá.

To je naše typická ezoterická scéna, veřejně známá, sdílená ve veřejném prostoru. Několik bab kolem padesátky, co odignorovaly realitu světa a okolí, všechny vykecávají s Galaktickou radou, ale radši o tom nemluví, ke Galaktické federaci se mají neochotně a kde mají možnost, tam ji podrazí, vykládají teorie naprosto vymknuté z kloubů, jakože ti má stačit před posuny společnosti přesvědčení, že ty to zvládneš, protože jsi světelný pracovník.
Přitom, průměrný pracovník obyčejných technických služeb města by dokázal být možná i zábavnější herečka a měl by asi i větší ponětí pro realitu.

No, ale asi jo, asi všechny tyto ezo-máňy mohou jednou v budoucnu pomáhat se svými psychologickými znalostmi lidem, kteří budou v háji a o veškeré mystice a současné době a jejím podhoubí vůbec nic nevědí.
Jenže to se nejdřív musí něco stát, něco co změní svět, že bude najednou zájem o poznání.

V případě, že se začne společnost jakkoliv bořit, jdou ezo-máňy a celá nacukrovaná ezo scéna do háje. Když bude krize doopravdy, tak asi sotva budou lidi zvědavý na povrchní moudra předražených ženštin a začnou hledat doopravdy funkční řešení, ne nijak neopodstatněné žvásty "světelných pracovníků".

Tak naděje je, že budou moci své částečné schopnosti nějak využít.
Nebe je plný mimozemšťanů, vyloženě přitvrzují.
Mají větší lodě, je jich víc, víc přechází do viditelně světelných podob, občas se objevují a náhle zmizí, jakoby zpomalená krátká Perseida - meterorit, ale na meteorit je rychlost pohybu menší a navíc začíná a končí stejně, prostě zmizí.
Něco je ve vzduchu, snad něco bude.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 17.8. > PřilítliMimozemšťani> 


Ceník Ramony Siringlen:

ZDARMA pindá na YT a svém webu.
Dále:

Osobně – aktivační sezení:
Osobní konzultace – vhled do vaší situace, práce s podvědomím, akášická přenastavení 90 min 3000,- kč

Aktivačně prožitkové akce a semináře:
Jednodenní seminář 2800,- kč
Dvoudenní seminář 4550,- kč
To je miláček. Pindá a podle toho, co říká, ví kulový, ale drahá je jak nadrbaná svině.
To je totiž přesně naše esoterická scéna, nikoliv souhrnnně ta "alternativní".
To je taková jakoby mafie z ezo-léčitelek, které si udělaly perfektní reklamu na Příznacích Transformace, přesdtím měly třeba Cesty k sobě, ale Šofrová to teď valí s Chobotem, takže tento web je teď pro jejich účely nepoužitelný.
PT jsou ideální. Polovina žvástů těchto předražených léčitelek je o tom, jak si nekonkurují, vzájemně se obdivují, jak umí pracovat s penězi a mají k nim velice dobrý, skoro až nestydatě vřelý vztah, pak jsou většinou pindy a pindy a pindy a pindy a občas to okoření vymezením se vůči nějaké autentičtější skupině celé záležitosti.
Tyto baby si udělaly svůj rybníček, drží v kecech a cenách basu a co se týká spirituálního rozměru věci, zdánlivě opanovaly veškerý veřejný prostor otázky spirituální tranformace při frekvenčním vzestupu planety.

Veškeré reality věci, veškeré podstatné informace, všechny společenské a mocenské otázky obstarávají tajné služby, tajné vojenské programy, prostřednictvím tzv. "insiderů", aktivity konspiračních teoretiků a badatelů a činnost šílenců mimosmyslově napojených na mimozemské skupiny.
Vše informační táhne od armády a GF.


Paráda. Ezo-business na tom ale perfektně prosperuje.

Jestli si lidi všimnou, že na nebi něco lítá, mohly by se věci začít hýbat a pak to bude hodně zajímavý. Já mám předběžně od GF informaci, že pak teprve budou mý nervy v tanci, když uvidím ty reakce ezo-lidí, ale měla bych být už nějak jištěná.
V což jsem ochotná se i postaru modlit.
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 17.8. > PřilítliMimozemšťani> 

Dále jsem shlédla slibně nazvaný pořad na PT "Kryštof Koucký: Mužská sexualita a kultivace životní energie" v očekávání něčeho nestydatého a v polovině jsem to unuděná a ospalá k smrti vypnula a šla si lehnout, skutečně bez jediné myšlenky na sex.

V celé této oblasti, veškeré kultivace, vyčištění, rozmachu a zároveň navrácení se ke zdravému jádru, celé lidské bytosti a druhu existuje mnoho témat, ze kterých se dělá mdlo, zvrací se, nebo je to krutě nestydaté.

GF jsou experti v psychologii člověka, musím říct, že jejich vedení je velice inteligentní a empatické, skrze ně jsem se taky dozvěděla moho nejen o traumatech žen, ale i mužů, o tom, jak funguje naše sexualita atd., ale nedá se to jakkoliv aplikovat.
Vím od nich třeba o traumatu a nastavení mužů z dřívějších dob, kdy mají vůči ženám mnohdy velice odtažitý vztah do doby, než se ukáže, že ta žena porodila aspoň, nebo víc jak dvě děti. Protože se mužům často stávalo, že se upnuli citově na mladou ženu, ale ta si nestydatě zdechla při porodu. Což pro ně byla obrovská rána. Stejně tak vztah k dětem - dětská úmrtnost byla obrovská, jak je známo. Z deseti dětí se dospělosti dožila třeba jen polovina.
Proto je v mužích zabudován přirozený odpor k velké emoční angažovanosti a nesou v sobě zvláštní cynický chlad, do fáze, kdy mají ženu, schopnou rodit děti s ambicí se dožít dospělosti.
Zároveň, vzhledem k našemu vývoji, je tato složka mužského genomu už poněkud přebytečná a zbytečně hatí mnoho dobrého.
A to je jen jedna věc.

No ale kdo to má řešit? Je v našich silách se bez GF hrabat v takových hlubinných záležitostech?
Ne, podle toho to taky vypadá.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 17.8. > PřilítliMimozemšťani> Ono se dá tak nějak očekávat, že kdyby přistáli mimozemšťani, tak vyskáčou všechny tyhle ezo báby a budou se nafukovat, jak to těmi svými světelnými aktivitami všechno zachránily.
Že jako pindaly o ničem a braly těžký prachy a házely špínu na ty, co to oddřeli.
Tam už vidím moje nervy, které se dodnes vzpamatovávají z víc jak ročního non-stop zápřahu v dimenzionální válce proti NWO v nejprudších bojích a nejprudších stavech, v neznámých vodách s neznámým výsledkem, s hlavou přetíženou za hranice lidských možností. Mý nervíky budou mít dostihy, až vylezou všechny tyhle natvrdlé a vychytralé ezo-báby a prohlásí, že zrovna jejich činnost měla účinek.

No ale to už budou mimozemšťani na zemi a veškerá pozornost by se měla přesunout k tomu, co říkají, což bude předpokládám víc do hloubky, než kam může ezobába.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 17.8. > PřilítliMimozemšťani> 

Nebo budou třeba ezobáby v šoku, víc než ostatní, protože zjistí, že celá záležitost byla o něčem jiném, než si myslely a naboří jim to vidění a protože jsou v tom zaangažované, ale proti-mimozemským směrem, narozdíl od zbytku obyvatelstva, budou vlastně ještě horší pacoši, než standard.
To se pochopitelně může stát i mě, protože jestli z mimozemských lodí vyskáčou bloncky, co milují USA a podporují Elona Muska, prostě končím, to bych nedala. Ale dost pochybuju.

Ezo báby ale už napáchaly hodně škod a možná, že až uvidí pravdu, kolik se v tom točí lidských smrtí, co se tu dělo, tak budou v šoku.
Vždycky se někdo zoufale snaží pronést nějakou informaci na veřejnost a tyhle pohodlné pindalky řeknou - psss, to je falešněj prorok, ona je nemocná, má syndrom, ty neposlouchejte, dejte mi radši 3 tisíce, protože já mám přístup do akášické kroniky a jinak jsem takový cukrátko.

Holt se děly jednoznačné sabotáže ze strany ezo-scény, proti mimozemšťanům.
Jakoby žádná z těch bab na prachy neměla sociální a politické cítění, natož jakýkoliv duchovní vhled.
Tam je otázka, jak budou reagovat ti, co dělali voloviny z blbosti a jak ti, co je dělali pro prachy a ještě lépe, pro zájmy NWO.
Určitě to ale bude záležitost pro pevné nervy.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 17.8. > PřilítliMimozemšťani> 

Bude to určitě o nervy, protože se vyvalí ta situace o které mluvím - že ne, nejsem posedlá, ne nejsem blázen, ne nemám komplex. Ale NWO do mě napálilo volty a díky tomu, že jsem se dala ke GF a tím získala kosmologickou převahu díky informacím, které mi poskytli plus veškeré jejich další podpoře jsme vyhráli dimenzionální válku a přitom jsme zachraňovali planetu, na ferovku.
To není žádný komplex osobnosti, to je realita dnešního světa, ať se Ramonka podívá na nebe.

Ramonka mi hnula žlučí.
Studuju ji dál, čím se třeba živí, dělá roztomilé semináře, kdy si s návštěvnicemi namalují obrázky a zameditují si a napojí se na obludy, které zrovna cloumou Ramonkou:

http://cestasramonou.cz/archandelske-ladeni-tve-srdce-dusi/

"Svou podporu, inspiraci a energie nabídlo v nastavení Nové země sedm mocných archandělských paprsků a to v radosti a aktuálních možnostech tvoření nového. Součástí bude i silná závěrečná tvořivá meditace, kde se s nimi postupně propojíme a každému bude předána inspirace a možnosti v souladu s jeho jedinečnou cestou duše, přáními, potřebami a dary.

archanděl Michael – tvá páteř (odvaha stát rovně) a světelný meč

archanděl Gabriel – narovnání linií zrození, léčba vnitřního dítěte a traumat z porodů a početí

archanděl Rafael – léčení posvátného duchovního srdce a jeho dotek

archanděl Raziel – uvolnění vlastní tvořivé síly a podpora strážce magických tajemství, uvolnění bloků a destruktivních tajemství napříč linií DNA

archanděl Metatron – tvá hvězdná rodina a galaktická rada, podpora tvých osobních manifestací skrze vesmírný časoprostor

archanděl Chamuel – tvé Božské právo žít v čisté radosti a bezpodmínečné lásce

Elohim křišťálového paprsku – spojení se světelnými kódy Prvotního Zdroje – zážeh

Cítíš-li volání, přijď skrze svou duši a tělo prožít, zaktivovat a ukotvit vše, čím můžeš ještě více rozzářit svou cestu a otisk zde na Zemi.

Cena 2800,- v případě zájmu o rezervaci prosím zašlete sms na 728 932 236 se svým jménem a názvem semináře.

Tato skupina se zatím konala jen dvakrát a doslova jsme se vykoupali v léčivých láskyplných energiích, i pro mě osobně to bylo velice silné, zejména podpora Metatrona v osobních manifestacích. Ve dnech následujících po konání přicházely od účastníků krásné zpětné vazby ohledně jejich prožitků a proměn v jejich bytí."esisi, to je roztomilý, to je várka démonů, ti umí udělat show, kdy jsou nejdřív všichni tak extatický a září a pak jsou rozvrácení a mají rozkopaný životy... pouze 2800,-! No jo ale Ramonka ví, kde je pravda.

Co píše o "Metatronovi Poselství Amenti:

"Jehova-Nefite-Adam Kadmon linie znázorňuje rodovou linii Jehova, Synů Belialu,
YHWH, archanděla Metatrona (pravým jménem Anubis – strašlivý Anunnaki démon)."

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že Anubis nic moc, toxická shnilá bytost.

Dále:
"Ve hře jsou bohužel aktivní i těžší kalibry těchto otrokářských
nástrojů. Aniž bych zacházel do podrobností, opět jen pro osobní inspiraci laskavého čtenáře nyní
vyjmenuji čtyři velmi důležité implantáty, kterým je rovněž záhodno věnovat zvýšenou pozornost.
Uvedu jen jejich názvy se stručnou charakteristikou, frekvenčním umístěním a obdobím, kdy byly
aktivovány v pozemské energetice. Souhrnně jsou známy jako tzv. Čtyři srdce METATRONA a jejich
primárním účelem je blokovat aktivace příslušných vláken DNA a v součinnosti s dalšími
implantáty představují pro lidi snad největší překážky."


"...Tímto hostujícím, nápomocným systémem byl
systém Metatrona, který byl posléze, skrze umělý reverzní systém YHWH, vtažen až do
centrálního anti-kristovského systému Wesedaku (před 150 miliardami let), kde je dodnes a
spolupodílí se na tzv. 6:6:6 energetických triangulačních vazbách mezi jednotlivými systémy
které jsou ve hře. ..."Ten Metatron, to je určitě něco supr čupr, hned do toho vrazím tři tácy Ramonce!

Už aby tady byli mimozemšťani a zavřeli těmto slepicím kušnu fakt.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 17.8. > PřilítliMimozemšťani> 

To Amenti vysvětluje hodně, je to zdroj, který mě vyloženě zachránil, protože po 3/4 roce nejbrutálnější války jsem to poslouchala načtené od Eli Staníkové, seděla u toho jak přibitá, hltala každé slovo a pořád čekala, kdy přijde ten okamžik, který mě shodí do propasti a on nepřišel. Celé to sedělo jak prdel na hrnci.

Takže to taky velice spolehlivě vysvětluje, proč je takový bordel a nesoulad a rozvrat na esoterické scéně. Protože kdeže by hrabavou, povrchní Ramonku chytla Galaktická federace, ba ne, naopak, tu si přes "galaktickou radu", "archanděla Metatrona" a podobné nesmysly chytne galaktická mafie a sikkarské struktury. Takové nanyny potom dělají vše pod taktovkou těchto nepřátel, proto Ramonka hrabe a výsostně varuje a svrhává do propasti všechny "kteří si myslí že zachraňují planetu".

Takovým svinstvem falše od galaktické mafie je nakažená většina esoterické scény, proto všechny ty povrchní nány mají zapotřebí neustále varovat před takovými, jako jsem já, protože jsem od GF.
A ony jsou ovládaný galaktickou mafií, přes svou hrabivost, povrchnost, vyloženou debilitu a směšně malou dávku sebereflexe.

Ramonka bude s rádoby suverénním a silným hlasem vykládat, jak prohlédnout manipulace a přitom ji nebouchne po čenichu pojem "Metatron" jako krajně škodlivá forma čehokoliv.

Kde pořád berou všichni tihle hrabaví chytráci tu suverénní jistotu, že já jsem na scestí?
Kopat do nich, do těch ezodebilek.
To budou mít jako malou přípravku na projekt odhalení.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 18.8. > PřilítliMimozemšťani> 

Můj pocit po ránu, který jsem zaznamenala říkal: kopej do těch ezosviní dál.

Ono totiž všechny tyhle vychcaný ezo báby, jako je Brožová, nebo tahle Ramonka, další z těchto nul o ničom nesleduju,
tak myslím, by se měly kočičky naučit dvě věci:

Buď nekritizuj nikoho, ani v náznacích a val si svoje a nebo, když chceš kritizovat, tak naprosto jmenovitě a konkrétně.

To nedělají a už mám těchto sviní, vyloženě sviní, plný zuby.
Probíhala válka, umírali lidi, 90% nakontaktovaných skončilo v blázinci, nebo v hrobečku. GF musela získat nějaké lidi pro svůj záměr.
Nakonec se nám to povedlo, stálo to děsivé vypětí a dostat tohle na veřejnost, byť po straně a zadarmo, nebylo jednoduché.

A ty ezo svině, co berou nekřesťanský prachy za to, že nic neumí a realitu neznají, tak ještě těmhle lidem hážou klacky pod nohy, pomlouvají je, střefují se do nich a tmářsky je vykreslují jako "temné", nebo jako na scestí.

Chci, aby na to tyhle svině dojely, aby se pravda ukázala.

Aby se vědělo - Ramonka a Brožová jsou totálka vypatlaný a celou dobu mlely nesmysly a pomlouvaly neoprávněně a nebo, že dokonce dělaly záměrnou sabotáž věcí.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 18.8. > PřilítliMimozemšťani> 


Kde je jakákoliv záruka, že Brožová není reptík, co se nakýbloval na toto pole tzv. esoteriky, aby všechno stahovala do blátivé tmy nevědění?
Kvůli penězům! To jsou tak nízké motivace.
Já kritizuju všechny tyto pohodlné báby s pomalými mozkovými závity, protože během dimenzionální války, kdy jsem nemohla nic, jsem jenom s vytřeštěnýma očima zoufale poslouchala, jak všichni blamcaj o totálních nesmyslech, kýče, kýče, kýče a o realitě, která se děje, ani ťuk. Pořád jenom láska, láska, láska do blba.

Nebýt toho Amenti, Pavla Roška, nebo vyprávění Chvátala, byla jsem totálně v hajzlu bez jediné potvrzující informace.

Přitom realita je neúprosná - mystici, psychotronici a senzibilové, věštci a další jsou využíváni vojenskými i komerčními programy a spojení technologií se schopnostmi mysli není rozhodně nic nového.
Dokonce u nás, v Čechách, běžely prý rozvinuté vývojářské programy v psychotronice.
Takže doopravdy spojení mystiků s armádou není nic neobvyklého a jsou možné dvě verze - vědomá a placená spolupráce a potom taky dálkové zneužití bez vědomí mystika.

Protože o tomto nejsou informace a na veřejnosti se lže a jsou podporovány lživé a povrchní teze, tak mi docvaklo, že jsem zneužívaná neznámými šmejdy z mocenských struktur, opravdu až s příletem GF, co mi to vysvětlili.
Takže jestli jsem do té doby byla nevědomě napojená na NWO a ti se mnou cvičili, tak od té doby jsem začala vojensky spolupracovat rovnou s Galaktickou federací, proti těmto sviním.

To, že může nějaká nula mít tlačítko a tím ovlivňovat, co mě se bude dít v hlavě, ve mě spustilo zvířecí zuřivost a s touto silou, v napojení na dimenzionální vesmírné systémy, vědomí planety a vesmírné a kosmické síly se podařilo ty šmejdy od NWO porazit.


To, že to nezapadá ezo debilkám do jejich zjednodušeného růžového schémátka, na kterém tak výborně finančně parazitují, ještě neznamená, že si mohou dovolit na kohokoliv házet špínu.
Hlavně Brožová už je s tím napřesdržku. Ta už nemá, o čem by žvanila, je vydudaná, žádnou mystickou zkušenost nemá, nemá o čem mluvit, vhled do dnešní doby taky nemá, stejně jako ta debilní Ramona.
Ale odsuzovat, kdo určitě nemá pravdu, to by jim šlo, pičám. A to ještě bezejmenně!
Kdyby lidi byli inteligentní, tak nad tím mávnu rukou - ale lidi jsou vypatlaný, to se ukázalo na projektu GF a Namu, dále na Křešovce.
Kecy Avy Brožové sleduje hodně lidí, právě proto, že se naváží do ostatních, provokuje a čeří vody - ale je debilka, ta na to nemá právo, jen si tím zvyšuje sledovanost.

Už jich je dost.
Já s těmito kritikami začala, protože už jich je dost a je potřeba jim podrazit nohy, protože dělají sabotážní činnost.
Místo toho, aby zvedly držku a podívaly se na nebe a začaly trochu přemýšlet a začaly dělat konstruktivní pořady, tak do poslední chvíle finančně parazitují na idiotech.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 18.8. > PřilítliMimozemšťani> 

A protože se jim to nelíbí, že je něco takového možné, tak chtějí tu realitu, kde se ukáže, že nic takového pravda není, že toto možné není, že já jsem blázen.
Protože z toho mají strach, tak škodí těm, kterým se to stalo a bojují!

Je to debilita, nebo záměr?

To je jako se vším.
Já říkám - hej, je možné, aby NWO poslalo někomu šlupku do hlavy a chtěli do oddělat, dohnat do blázince, nebo k sebevraždě, jde to, je to neviditelné. Já se ubránila, ale vaše dcerunka se možná neubrání.

A co? Všem je to u prdele, protože tomu nevěří, nebo se toho bojí.
A ještě proti mě jdou.

Jestli mají tyhle nuly plný držky osvobození a odhalení a duchovního vzestupu, tak je chci vidět trpět, už toho mám dost.

Fakt je jim to jedno, že tohle je možný?
Tak ať jim NWO ty jejich parchanty takhle na dálku postřílí, když mají zapotřebí se navážet do bojovníků proti těmto bestialitám.<reagovat 
 Kiki_ (Pravidelný) - 18.8. > PřilítliMimozemšťani> 

Myslím si, že plno z nich o těch technologických možnostech NWO vůbec netuší. Já jenom zírala co všechno dnešní technika umí, z blbýho otisku prstů nebo fotky které dáváme jak tydýti když si jdeme aktualizovat občanku. Po dobu kdy měli Teslovy technologie pod pokličkou, si udělali spoustu zařízení které na dálku umí najít kohokoli a nepotřebují k tomu kamery v ulicích. A sranda je, že si mohou i vybírat tělo, ve kterým budou operovat - jestli astrální, emoční, fyzické nebo to pošlou prostě do všech těl. Tohle umí přístroje na zemi a nemusejí být nijak velké nebo o moc složitější než stolní počítač. O tom, co mají ve svých družicích, si můžeme nechat jenom zdát.

Je docela možný že tady budeme čekat na záblesk, ale ve skutečnosti nám budou technologiemi smažit mozky, až se lidi sníží inteligenčně na úroveň blechy. Je taky zvláštní, že tzv. Záblesk který koluje mezi konspiracemi, jim nikdy nevadil, naopak ho do lidí občas cpou a pak se po tom i vozej přes ten ezo-marast. To mi pak smysl dává, že mezitím budou běhat ezo slepičky a budou lidem říkat "to je ten a ten anděl, neboj se." To se přeci někomu bude hodit do krámu.

Jako celkově si říkám jestli to "probouzení" nepřišlo dost pozdě, protože past jako kdyby už pomalu zaklapává - v televizních novinách se jede propagace robotismu, každá třetí zpráva je pomalu o zavedení nové technologie od NWO, o tom jak se nakupuje v obchodě bez prodavaček skrze QR kód. Fiala sám působí jako robot kterému zapomněli naprogramovat do obličeje emoce. Zemana se už ani neobtěžují aktualizovat, jen ho sem tam dobijou a jinak mu nevymění ani operační systém. Ve směs KAŽDÝ bod, který chtěli mít do roku 2030, už mají splněný - naočkované obyvatelstvo, 90% lidí ve městech, lidi pod návykovejma látkama, chléb a hry jedou. A teď se jede nepozorovaně převod veškerého majetku obyvatelstva skrze inflaci a daně k elitám a nikdo nic. doslova, NIKDO NIC NEDĚLÁ. Lidi pyskujou akorát u Hamplový, připravujou se na podzimní epickou demonstraci a opět hrají hru na volby. Ten, kdo trochu otevřel oči a rozkoukal se, padl do náručí Rouranovi a Křešovce a pár let se z toho bude emočně léčit.

Tady na Zemi to prostě na žádné vítězství prostě nevypadá, chápu, že hmota je pomalá, ale třebas chci vidět takovou Čínu kde je kreditovej systém pevně usazenej už mnoho let, jak se z tohohle vyloupne naráz a bez katastrofy nebo velkých obětech na životech. U nás se to už testuje přes banky pod záminkou emisí CO2, ale pak už bude fuk jakou to má nálepku. Lidi vědí, že inflace je jako prase, vědí že peníze jim nejpozději druhý měsíc v zimě dojdou, a přesto tleskaj, když se někde zavede samoobslužná pokladna a je vyhozena další prodavačka. A bohužel jsou lidi, kteří nemají IQ na to, dělat něco jiného než jenom prodavačku.

Vedle toho všeho, ezo-slepičky mají prostě vlastní únikovou hru no, Qanon už tolik nefrčí, protože na rozdíl od USA, nás podobná blbost drží max. pár měsíců a když se zprávy opakují tak víme, že se nic dít nebude. Teď se jelo kolečko lásky od spasitele Auriho, pak se asi pojede kolečko od mimozemšťanů kteří přistanou na Vatikánském náměstí. Upřímně, pokud ale tihle vylezou první, tak taky bleju až si obrátim vnitřnosti naruby. My jsme to dosrali v celý Evropě fakt hrozně - nikde není tak drahé jídlo a lidi zatím žijí v iluzi, že to ustojí. Jsou lidi, kteří posílají do FEDU nějaké prohlášení o tom že jsou živé bytosti a že chtějí status živého občana. Uff, no taky si nemyslím že tudy je cesta ven. Jsme jako slepí krtci a loutkovodiči se chechtají prakticky každým filmem, kterým nám ty postapokalyptické scénáře vtírají do obličeje.


<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 18.8. > Kiki_> 


To mám taky přesně ten pocit, co píšeš - že mnohé z toho, co přisuzujeme frekvenčnímu posunu, je ve skutečnosti 5G mlátička. A ta teorie, že ezo blbky budou hlásat teorii o vzestupu a prakticky nás likvidují technologie, dává smysl.
Ale co mám ze svých zážitků, tak je to jedno s druhým. Někdy je velký zápřah, únava atd. a podle GF to souvisí se vzestupem, je to tedy zátěžová věc týkající se dimenzionálního vzestupu. To tak je dlouhodobě, zdá se, že fáze, kdy probíhá vzestup, jsou doopravdy mentálně i fyzicky unavující, energie jsou těžké, pak přijde úleva, stabilizace, pořád dokola, kousek po kousku, krok za krokem. Za roky už jsme v jiném info-energetickém prostředí, ve výsledku.
Jindy vyloženě cítím, jak někdo něco zapnul a je nutné to vystrnadit ze svého energetického pole. Těžko se rozeznává, co je co.

Taky ta hranice mezi technologiemi vyvinutými lidmi a mimozemskými je tenká. Nevím, co bylo co, ale v současnosti bych řekla, že vše odpovídá tomu, že nepřátelům od NWO už zbyly právě jen ty jejich hloupé nejprimitivnější technologie, které fungují přes vysílač a 5G, že dokážou vyslat nějaký energo-impuls do organismu, že je to "slyšet" a cítit jako technika a ten útok neoplývá žádnou inteligencí. A taky to už není nijak časté a spíš to ubývá.

Chytré mimozemské technologie, které jsou dimenzionální a kooperují právě i s těmi energo-astrálními a informačními poli už nejsou ve hře, ale NWO je k dispozici mělo.

Jak ubývají ty útoky, tak roste můj vztek, dokud byla válka, tak nebyla energie na to, rovnat nějaké rozjívené ezo-piči, které ač mají v hlavě nastláno, tak si hrají na mudrce doby a přitom dělají paseku.
Kdyby si jenom rozvíjely ty svoje nablblé teze, prosím, ale tyhle mají tendenci se neustále strefovat do takových, jako jsem já.
Připadám si, že jsem se stala pro tyhle krávy docela dobrou postavičkou, o kterou si můžou otírat boty a zvyšovat si tak svoje renome. Třeba nemluví o mě, ale jak se vyjadřují anonymně, s těmi svými opovrženími, tak mi to tak přijde.
To už odmítám tolerovat, doufám, že na ně dojde. Protože jsem mnohokrát zažila, že to, co jsem považovala za blbost a nevědomost, byl ve skutečnosti řízený záměr, takže tyhle můžou dělat úplně blbý, ale ve skutečnosti se navážejí, protože dělají pro temné.

Ramonka má prý problémy "s identifikací obličeje přes I-phone", že ji to nefunguje, to znamená, že jí sběr informací a elektronický koncetrák nevadí. Takový piče můžeš nainstalovat software rovnou do mozku a ona bude jak malý mopslíček dělat, co budeš chtít.
Takový nány ať se zdrží jakýchkoliv kritik vůči komukoliv, kdo říká cokoliv, na co jejich slepičí mozek nestačí.

Fakt je otázka, co bude. Plánují tu ekonomickou krizi a pak total control, ale podle mě jim to nevyjde. Na nebi lítá GF čím dál viditelněji, přece všichni nejsou jenom vylízaný jako Ramonka. Dále je ve hře ta sluneční aktivita, frekvenční vzestup, vše dohromady, opravdu těžko jakkoliv říct, jak se bude situace vyvíjet.

A s tím přistáním mimozemšťanů a odtajňování, rozpoznávání různých druhů, odtajňování od Vatikánu atd. - to dala jako představu Válková, to je ale podle mě mylný náhled.
Kdo přistane první, ten je vítěz dimenzionální války. Jestli přistanou první nějaký šediváci, nebo SS bloncky, tak GF není GF. Rozhodně vůbec není v plánu jakákoliv divoká přehlídka oblud z Galaxie.
Pokud dojde ke kontaktu, první kontakt bude GF a potom, už s jejich pomocí, se možná nějaké přehlídky oblud dočkáme, ale už to bude bezpečnostně jištěné a opravdu se záměrem nás poučit, vzdělat, rozšířit nám obzory, rozhodně nás nijak ohrožovat.
A první odtajňování by nemělo přijít od Vatikánu - tyto instituce jsou zrádné, kolébka zla nemůže dělat duchovní revoluci.


<reagovat 
 Kiki_ (Pravidelný) - 18.8. > PřilítliMimozemšťani> 
No já doufám že jim ten total control nevyjde, co jinýho taky dělat z pozice jednotlivce? Upřímně, to radši prchnu na pustej ostrov a nechám se sežrat komáry za živa než pak skákat jak oni pískaj. Past už zaklapává, tak aby i to přistání nebylo už v době kdy tady zase budeme používat pazourky a hledat si v kožichu blechy - jinými slovy přežijí tady snad jenom myslivci a dřevorubci někde v salaši, ostatní se pomydlí u rabování nad konzervama, nebo budou mít elektronický mozky. Když pominu globální kočkování, tak se testují i jiné čipy a šmakulajdy a dobrovolníci na to stále jsou a budou, protože asi zapomněli jak platit kartou, že to potřebují mít v kůži.

Co se týče občanek, ty se obměňují teď denně, neustále se obnovuje databáze otroků a systém se vylepšuje o nová vstupní data. Pak není divu že nám vyrostlo tolik věžiček. Stále mají prostě k lidem přístup. Chmitreils taky - včera bylo pozdě, i kdyby přestali zítra kropit, stále to bude mít časové dojezdy.

Mě prostě zase dochází trochu trpělivost, protože vidím že ten trend se nezměnil, naopak ve stínu krize narůstá, místo roušek se akorát budou plést asi svetry. Jenže kdo první nebude mít do huby? Děti a ženy. Chlap vždy vezme nějakou nelegální bouchačku a půjde si pro tu konzervu klidně i bez punčochy na hlavě, ti asi nebudou hlady umírat první. Bude supr, že nám GF lítá nad hlavou když na zemi bude reálně možná hladomor a rozmazlená Evropa na tohle zvyklá není, ještě budem možná rádi že tu je tolik afričanů, protože se jich nakonec zeptáme - jak to dělaj, jak přežívaj když není co jíst? 🤣
Nechci se dotknout GF, ale ti nám taky potravinové balíčky házet nebudou. Jako osobně bych profackovala každýho kdo přejížděl sklizené plodiny traktorem nebo je pálil aby v zimě bylo málo potravin, ale mám moc krátké ruce. A je pravda že naše zahrádky nadšených pěstitelů tří hlávek zelí nás taky nespasí - a už vůbec ne v zimě. Nebo se dáme na motorový olej a aklimatizujeme se na papání řepky... 🤣 roboti musej být dobře promazaní.

Prostě včera bylo pozdě. IQ většiny lidí se stejně nějak už projevilo, takže na co se ještě čeká? na meditační kroužky s černýma kostkama? 🤣 To si můžem odškrtnout a pořád nic... nejhorší na tom je, že přes období nedostatku a další krize, lidstvo opětně vyprodukuje strašný energie utrpení, nasranosti, agresivity, ale to už asi nebude žádná čistka, to si budem právě afirmovat do budoucna a tím se i zavřeme do pasti NWO. Prosím, řekni že se pletu.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 18.8. > Kiki_> 


Bude úbytek lidstva, události povedou k úbytku lidstva, zdá se, že už je to nějak podchycené, kupř. v naší republice má přežít určitě ta třetina obyvatel, vypadá to prostě na covid genocidu ve smyslu předčasných úmrtí na divnou magnetizující vakcínu. Těžko říct, v jakém časovém horizontu. Další věc je do toho stále probíhající dimenzionální vzestup, který může náhle nabrat dynamiku, případně přijde kosmická událost zvenku, ve formě solárního záblesku.

Dobrá zpráva v tom je, že se vůbec podařilo takový průběh nastartovat, v současnosti jsou vyřazeny ze hry středně mocné, ovlivnitelné a přenosné technologie mimozemského původu, zůstávají pouze málo nebezpečné technické vymoženosti armády bez dimenzionálních vlivů a pak už jenom nezkorumpovatelné vysoko high-tech dimenzionální vesmírné systémy.
Takže GF vyhrála boj o dimenzionální prostředí a průběh života planety a má již větší možnost ovlivňovat průběh dění, mimozemské nepřátelské struktury musely kapitulovat a kosmologické nároky zla na naši planetu a obyvatelstvo opadají.

Nejsou pouze obyčejní lidé a esoteričky. Existuje široká škála mocenských struktur, politika, věda, vzdělání, armáda, tajné služby, sdělovací média atd., kteří budou muset akceptovat a řešit, že na nebi něco lítá.

Vše je ve hře. Nevím, jestli to na nebi vidím doopravdy jenom já, ale jakmile je situace, kdy se na nebi pravidelně objevují mimozemské inteligentní objekty a obyvatelstvo na to nijak nereaguje a neptá se, tak je něco fakt špatně.
Z mého pohledu je tato situace už dva roky, od 2020 jasně vidím na nebi mimozemské objekty v polohmotné, éterické formě, dají se i vyfotit za určitých podmínek.
Nejvíc tomu odpovídá celkově, co se mi děje, jak to říká Chvátal, nějaké jednotky Balšaj Atram, či nějak tak, co jsou tu od 2008 a na nebi se běžně pohybují jejich družice, že to je předsunutá jednotka Annunaki Elohim. Což je klidně možné, že mě se představují jako GF, s tím názvem od Chvátala intuitivně nemám problém.
Ale zdá se, že to vidím jenom já, ale když se to dá vyfotit, mělo by to vidět víc lidí.

Poslední dobou zdá se GF skutečně přitvrzuje, na nebi je víc této aktivity, lodě jsou větší i se vyloženě krátkodobě na okamžik objevují.
Je tam živo.
Pro mě už je dva roky záhadou, že to nikoho neplaší, že se o tom nemluví atd.
Kdyby se podařilo tuto podivnost probořit, kdyby GF pokračovala v objevujícím se trendu, bylo by to skvělé.

Ale to obnáší moment, že to je realita a to je stav, na který si musí každý sáhnout, vyzkoušet si ho, aby mu došlo, že to je dost velké psychicky, ke strávení.
Je to nápor na nové souvislosti, novou budoucnost, nové všechno, chce to odvahu a zvyknout si.
Obnáší to skutečně i ty hrozivé reality, o kterých mluvím, taková je galaktická realita.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 18.8. > PřilítliMimozemšťani> 


Pokud se bude Gf objevovat na nebi více a více lidí si jich bude všímat, měl by se prostě narušit ten přístup mlčení a ignorování, který je teď. Zároveň však ten stav umožňuje, abychom se plácali napůl pořád ve snech, my si jakoby hrajeme, že jsou tu mimozemšťani, ale oni tu jsou doopravdy. A ve chvíli když začnou stupňovat svoje projevy na nebi, lidi si budou muset vypnout tu pohádku "no jo mimozemšťani, možná jsou, možná nejsou", najednou bude jasné, že jsou a to vyvolá další reakce.

Jednak náboženskou paniku a duchovní krizi rigidně věřících, u ostatních další projevy kultického šoku, což spočívá v jasném uvědomění si, že starý věk končí, končí ten starý svět s "nejvyspělejší bytostí člověkem", s evoluční teorií a prvohorami, druhohorami atp. Objeví se naprosto nové možnosti, ale vyžaduje to překonat ten pocit, že staré končí, panika, že to zmizí, že už to nikdy nebude a že to na tom nebi zkrátka je, že odteď tam prostě už ti mimozemšťani "strašit" budou.

Nesmí se to vzít hopem, protože ten kultický šok je nebezpečná záležitost, nesmí se to nechat rozjet, musí se pomalu.
Další věc je nepokračovat ve stupňování viditelných aktivit, pokud člověk nezabírá, pokud je apatický a letargický. Pak by to mohlo dopadnout tak, že by nám na nebi lítali v provozu jak na D1 a my bychom na to apaticky čuměli a přijali to podobně jako chemtrails bez jakéhokoliv vysvětlení.

Ve chvíli, kdy dojde k rozsvícení vědomí a živějšímu zájmu o to, co se děje na nebi, už máme vyhráno, pak už přichází rozvíjející se dynamický proces změny myšlení a změn ve společnosti, kontaktní událost, odtajnění mnoha věcí, právě i těch děsivých záležitostí.
Ty nejhorší věci musí lidstvo strávit za asistence mimozemšťanů, takhle mezi sebou bychom jenom vyvolali psycho a pak se pozabíjeli.
Tohle je fakt na galaktického chocholouška, pro všechny.
<reagovat 
 Čtenář - 19.8. > PřilítliMimozemšťani> FUJ! NEŽ SESMOLÍŠ TAKOVEJCH BLÁBOLŮ, CO BRAMBOR BY SI MEZI TÍM OŠKRÁBALA.
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 19.8. > čtenář> 

To jo. Já to nechávám dementům, jako jsi ty, když se někdo narodí s vyšším IQ a duchovním rozměrem, nemusí celý život profesionálně škrábat brambory, to se nechává oploštělým idiotům, jako jsi třeba ty. Ale určitě by se k tobě mohla přidat polovina ezo-scény s jejich sladkými nic neřešícími pindovinami by vám mohly obšťastňovat chvíle se škrabkou v závodní jídelně.

Kultický šok je nebezpečná věc, on to nikdo nechápe.
Lidi neustále nadávají na mimozemšťany, že se neukazují, že nejsou vidět, že jejich manifestace na nebi jsou slabé, ani to nikoho nezajímá.

Ale já vím, co to je, vidět ve vzduchu loď dlouhou několik desítek metrů, i když je v éterické podobě a pohybuje se pomalu, je to zkrátka jev, na který nejsme ve vzduchu zvyklí.
Většinou vidím ty objekty menší, že mohou mít v průměru třeba do 5ti metrů, to by bylo ještě v pohodě, když dodržují určitou rychlost, když nepřekračují rychlost v obci. Jak jsou rychlí, tak to taky plaší.

A to jsou objekty v éterické podobě! Jak je jich na nebi hodně, jsou velké, nebo příliš rychlé, tak to plaší.
Kdyby se objevili najednou, v hmotné formě, lidi zpanikaří.

Ten kultický šok obnáší extrémní emoce. Výbuchy veselí a štěstí, pocit bláznovství, pocit neuvěřitelné vtipnosti, výbuchy smíchu, které můžou gradovat až šílenstvím, pocit, že přišli bohové, touha dávat najevo velkou úctu, uctívat božstva, pocit absolutního řešení všeho navěky ... atd.
To všechno jsou emoce, které budou v řešení, jakmile se začne GF objevovat na nebi ve větší intenzitě.
Navíc se bude jasně tlakovat ten problém, že starý věk končí, že končí ta neskutečná lež a urážlivá demence, ve které jsme nuceni žít doposud. Ale zároveň to obnáší paniku, že to ztratíme, protože ač je to těžce nevyhovující, je to naše zvláštní jistota, degenerativní, ale půda pod nohama.

Dokud se dává prostor oběma skupinám - ti, co GF chtějí, ji vidí už teď, ti, co GF nenávidí a mimozemšťany nechtějí, vidí prázdné nebe .... tak tyto tlaky neexistují.
Jakmile začnou být GF vidět na nebi jasně, končí doba iluzí.
Už nikdy se nebudeme ptát: Jsme ve vesmíru sami? Už nikdy nebudeme uvažovat nad evolucí našeho druhu, jak jsme vznikli atd. Celý starý svět se rozpadne jak domeček z karet.

Tipuju, že 60+ materialistickým vědcům a dalším lidem odkojených Darwinem a plesnivým bezvěrectvím to způsobí smrt, protože prostě přestanou rozumět světu. Mladší to snad ještě nějak zvládnou.
Spolek Sysifos vychcípá na šok.

Vždy z toho budou nějaké škody na životech.
Jestli si někdo myslí, že je to strašně jednoduchá záležitost, tak se plete.
Jde o to, dostat se do stavu, kdy se na nebi jasně manifestuje mimozemská civilizace a je jasné, že tu není jenom "na kafe a zpátky", pak to člověku teprve dojde, že ten proces od první manifestace na nebi ke kontaktní události není až tak dokonale jednoduchý a že se na to musí s citem.
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je deset + dvě ? 

  
  Napsat autorovi (Stálý)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter